จัตุรัสกล หลากสีหลายเหลี่ยม (3 ชุด)

567 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 4 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: สสวท
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

•ชุดจัตุรัสกลหลากสีหลายเหลี่ยมสำหรับเรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิต ฝึกจำแนกสีและรูปร่างที่แตกต่างกัน
• ฝึกทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตุผล กระตุ้นและพัฒนาสมองให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ เพื่อวางรูปเรขาคณิตที่มีสีและรูปร่างแตกต่างกันในตารางขนาด 4 x 4 ช่องให้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ให้สีเหมือนกันในแถวแนวตั้ง รูปร่างเหมือนกันในแถวแนวนนอน หรือ วางโดยที่รูปร่างและสีต้องไม่ซ้ำกันทั้งในแถวแนวตั้ง แนวนอนและแนวทแยง
• พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์, การวางแผนและกล้าตัดสินใจ
• ทำจาก EVA สีสันสวยงามและปลอดภัยสำหรับเด็ก
• เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
• ภายในชุดประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 4 แบบ แบบละ 4 สี จำนวน 3 ชุด, แผ่นตารางขนาด 4x 4 ช่อง จำนวน 3 แผ่น, คู่มือประกอบการเรียนรู้
• เกมการเรียนรู้ตามสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของ สสวท.

อุปกรณ์ในชุด

รูปเรขาคณิต 4 แบบ 4 สี (3), แผ่นตารางขนาด 4 x 4 ช่อง (3), คู่มือ (3)

ตัวอย่างกิจกรรม

วางรูปเรขาคณิตที่มีสีและรูปร่างแตกต่างกันในตารางขนาด 4 x 4 ช่องให้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ให้สีเหมือนกันในแถวแนวตั้ง รูปร่างเหมือนกันในแถวแนวนนอน หรือ วางโดยที่รูปร่างและสีต้องไม่ซ้ำกันทั้งในแถวแนวตั้ง แนวนอนและแนวทแยง