ชุดดอกไม้แห่งสยาม (3 ชุด)

477 ฿

รหัสสินค้า: IES-62092 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 4 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: สสวท
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

•ชุดดอกไม้แห่งสยามสำหรับฝึกทักษะการวางแผนการทำงาน, การคิดอย่างเป็นระบบ, การสังเกตและการนำเสนอแบบรูป
• ฝึกเรียงลำดับแผ่นดอกไม้โดยให้แผ่นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ด้านล่างและแผ่นที่เล็กที่สุดอยู่บนสุดบนเสาหนึ่งต้น แล้วย้าไปยังเสาอีก 2 ต้น โดยต้องย้ายแผ่นดอกไม้ทีละแผ่นและแผ่นที่เล็กกว่าต้องอยู่บนแผ่นที่ใหญ่กว่าเสมอ จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการย้ายคือ 2n – 1 (2 ยกกำลัง n) โดยที่ n คือ จำนวนแผ่นดอกไม้
• พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์, การวางแผนและกล้าตัดสินใจ
• ทำจาก EVA สีสันสวยงามและปลอดภัยสำหรับเด็ก
• เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
• ภายในชุดประกอบด้วยแผ่นดอกไม้สีและขนาดแตกต่างกัน 7 แบบ (3), เสา 3 ต้น (3), แผ่นฐาน (3) และคู่มือประกอบกิจกรรม
• เกมการเรียนรู้ตามสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของ สสวท.

อุปกรณ์ในชุด

แผ่นดอกไม้ 7 ขนาด (3), เสา 3 ต้น (3), แผ่นฐาน (3), คู่มือ (3)

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียงลำดับแผ่นดอกไม้บนเสา โดยแผ่นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ล่างสุดและแผ่นที่เล็กที่สุดอยู่บนสุด แล้วย้ายแผ่นดอกไม้จากเสาต้นนั้นไปยังเสาอีก 2 ต้น โดยย้ายได้ครั้งละ 1 แผ่นและแผ่นที่เล็กกว่าจะต้องอยู่บนแผ่นที่ใหญ่กว่าเสมอ   จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการย้ายแผ่นดอกไม้ คือ 2n – 1  (2 ยกกำลัง n ) , n คือ จำนวนแผ่นดอกไม้