ชุดลูกบาศก์ตัวต่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ขนาด 1 cm 500 ชิ้น (1 cm. Interlocking Cube 500 pcs)

950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 4 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น จำนวน เรขาคณิต เพื่อต่อยอดความรู้ในลำดับขั้นต่อไป
  • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาระดับเริ่มต้น
  • เสริมสร้างทักษะในการออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามแนวทางการศึกษาแบบ STEM
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปี ไปจนถึงระดับผู้ใหญ่ สำหรับเสริมสร้างจินตนาการและฝึกสมองให้ออกแบบสิ่งใหม่ ๆ

Additional Information

Weight 0.8 กก.
Dimensions 17 × 11 × 16 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

ชุดลูกบาศก์ตัวต่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ขนาด 1 cm จำนวน 500 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งเรื่อง จำนวน เรขาคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น อีกทั้งยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การคิดและแก้ปัญหาอีกด้วย นอกจากนี้แล้วเด็กๆยังได้ฝึกการใช้มือแบบลองผิดลองถูกเพื่อต่อให้เป็นเป็นรูปร่างต่างๆ จึงเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อได้เคลื่อนไหวและฝึกสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเล่นเสริมพัฒนาการชุดนี้มาในรูปแบบ ของลูกบาศก์ขนาด 1 เซนติเมตร 10 สี จำนวน 500 ชิ้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด