ชุดลูกบาศก์ตัวต่อ 2 cm พร้อมกระดานตัวต่อ (ตัวต่อ200 ชิ้น กระดาน 4 ชิ้น)

1,120 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 4 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ชุดลูกบาศก์ตัวต่อ 2 cm พร้อมกระดานตัวต่อ สื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าในในเนื้อหามากยิงขึ้นทั้งเรื่องจำนวน การนับ การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน แบบรูป การวัด การหาปริมาตร หาพื้นที่ พีชคณิต ความน่าจะเป็น เป็นต้น
  • ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ กระบวนการคิด การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับของเด็กๆได้อีกด้วย
  • สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นต่อลูกบาศก์เป็นเรื่องราวต่างๆได้ตามจินตนาการ
  • ในชุดมีหลากหลายสี สะดวกต่อการจำแนก แบ่งกลุ่ม และทำสัญลักษณ์
  • สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับเกมสำหรับเด็กๆได้ เช่น บิงโก OX เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 4 ขวบขึ้นไป หรือคุณครูผู้สอน ผู้สนใจทั่วไป ในการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
  • ตัวลูกบาศก์ทำจากพลาสติกผิวเรียบ หยิบจับง่าย ไม่บาดมือ ขนาด 2 cm
  • ในชุดประกอบด้วย ลูกบาศก์ตัวต่อ 2 cm จำนวน 200 ชิ้น คละสี และกระดานตัวต่อ 4 ชิ้น

อุปกรณ์ในชุด

ในชุดประกอบด้วย ลูกบาศก์ตัวต่อ 2 cm จำนวน 200 ชิ้น คละสี และกระดานตัวต่อ 4 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

เรียนรู้ได้ทั้งเรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร เศษส่วน ค่าประจำหลัก พีชคณิต ความน่าจะเป็น แบบรูป เศษส่วน การนับ การแบ่งกลุ่ม การเรียงลำดับ การวัด การหาพื้นที่ หาปริมาตร เป็นต้น