แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต (Algebra Tiles)

295 ฿

รหัสสินค้า: Algebra Tiles หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติหลัก

• แผ่นการสอนพีชคณิตหรือกระเบื้องพีชคณิตใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบวก การลบ การคูณของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม และการแก้สมการ
• เป็นสื่อแนวปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับจำนวนเต็ม นิพจน์พีชคณิต สมการและพหุนาม ใช้แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติแจกแจงได้
• แผ่นการสอนมี 2 หน้า คนละสี เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ จำนวน 35 แผ่น ประกอบด้วย แผ่นใหญ่ (6×6 cm) จำนวน 5 แผ่น, แผ่นกลาง (1×6 cm) จำนวน 10 แผ่น และแผ่นเล็ก (1×1 cm) จำนวน 20 แผ่น
• แผ่นการสอนทำมาจากพลาสติกอย่างดี ขนาดมาตรฐาน มีความแข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการหยิบจับ
• สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนรู้เองที่บ้านได้

Additional Information

Weight 0.1 กก.
Dimensions 18 × 13 × 0.2 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต จำนวน 35 แผ่น ประกอบด้วย - แผ่นใหญ่ 6x6 cm (x^2/-x^2) จำนวน 5 แผ่น - แผ่นกลาง 1x6 cm (x/-x) จำนวน 10 แผ่น - แผ่นเล็ก 1x1 cm (1/-1) จำนวน 20 แผ่น

ตัวอย่างกิจกรรม

แผ่นการสอนพีชคณิตหรือกระเบื้องพีชคณิตช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของพหุนามสมการดีกรีกำลังสอง ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ, การแยกตัวประกอบ, การบวก ลบ และคูณของพหุนาม ช่วยให้การเรียนเรื่องพีชคณิตจากนามธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้น   แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต (Algebra Tiles) การแทนค่า   แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต (Algebra Tiles) การบวก  

แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต (Algebra Tiles) การลบ

  แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต (Algebra Tiles) การคูณ   แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต (Algebra Tiles) การแยกตัวประกอบของพหุนาม   แผ่นการสอนพีชคณิต-กระเบื้องพีชคณิต (Algebra Tiles) การแก้สมการ