ชุดทดลองเคมีเบื้องต้น 60 กิจกรรม (Chemistry 60)

1,320 ฿

รหัสสินค้า: ET- 0216 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 10 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการทดลองเคมีเบื้องต้น  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและปลูกฝังความเป็นวิทยาศาสตร์ โดยในชุดอุปกรณ์มี Study Book ที่มีตัวอย่างกิจกรรมทางเคมีกว่า 60 กิจกรรม

มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องปฏิกิริยาเคมี, ความเป็นกรด-เบส, โครมาโตกราฟฟี,แรงตึงผิว, สารละลายและสารแขวนลอย, แก๊ส, การเจริญเติบโตของพืช และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเด็กจะสนุกสนานกับการใช้อุปกรณ์ในชุดในการทำการทดลองจริง เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน และเป็นอุปกรณ์ที่จำลองจากอุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการ เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น  เป็นการปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนและเป็นสื่อการเรียนรู้นอกเวลา  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

1.ทราย(1) 2. ผงตะไบเหล็ก(1)3.โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต(เบกกิ้งโซดา)(1)4.หลอดทดลอง (3)5.หลอดหยด (1)    6. ถ้วยตวงพร้อมฝา ขนาด 25 มล.  (1) 7. หนังยาง   (1)  8. เส้นด้าย  (1) 9. กรวยกรอง   (1) 10. แม่เหล็ก(1)             11. จุกปิดหลอดทดลอง(1) 12. แผงที่วางหลอดทดลอง  (1) 13. โฟมแท่ง (1) 14. ช้อนตวง   (1)  15. ที่คีบ (1)            16. ที่จับหลอดทดลอง   (1) 17. วงแหวนโลหะ(2) 18. กระดาษวัด pH   (1) 19. กระดาษค่า pH มาตรฐาน (1)               20. หลอดกาแฟ  (1)  21. ปากกาเมจิก(1) 22. แว่นขยาย   (1) 23. น้ำยาสร้างฟอง   (1) 24. แว่นป้องกันสารเคมี (1)       25. กระจกเงา(1)   26. กระดาษโครมาโทรกราฟี  (2) 27. ดินน้ำมัน  (1) 28. ถ้วยตวง ขนาด 150 มล. (1)                  29. คลิปหนีบกระดาษ   (1)  30. คู่มือ(1)  

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมจากทั้งหมด  60 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
  • กิจกรรมการคายน้ำของพืช
  • กิจกรรมแสงและการเจริญเติบโตของพืช
  • กิจกรรมความลับของเปลือกไข่
  • กิจกรรมทดสอบความเป็นกรด-เบส
  • กิจกรรมจำลองหินงอก-หินย้อย
  • กิจกรรมสนามแม่เหล็ก
  • กิจกรรมขวดโซดาเป่าลูกโป่ง
  • กิจกรรมดอกไม้เปลี่ยนสี
  • กิจกรรมมายากลคลิปลอยได้
  • กิจกรรมลดแรงตึงผิว

วีดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=Pz2IdjrHXuQ