ชุดลูกเต๋า 6 แบบ (Classroom Dice Set)

1,590 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก
แบรนด์สินค้า: EDX

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

• ชุดลูกเต๋า 6 แบบ จำนวนรวม 56 ลูก ประกอบด้วย
1. ลูกเต๋าความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์ เศษส่วนและทศนิยม จำนวน 4 ลูก
2. ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 4 ลูก
3. ลูกเต๋าจุด 4 สี สีละ 6 ลูก รวม 24 ลูก
4. ลูกเต๋าเศษส่วน 7 ลูก คละสี 3 สี
5. ลูกเต๋าการคำนวณ 12 ลูก มีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า และตัวเลข สร้างจำนวนได้หลายหลัก
6. ลูกเต๋าหลายหน้า 5 ลูก มี สูงสุด 12 และ 20 หน้า
• ทำจากพลาสติกอย่างดี สีสันสวยงาม เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป
• สำหรับเรียนรู้เปอร์เซ็นต์ เศษส่วน ทศนิยม, ค่าประจำหลัก, ความน่าจะเป็น, การคำนวณและตัวเลข
• สื่อการเรียนรู้แบรนด์ edx education มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

 

Product Description

ชุดลูกเต๋า 6 แบบ

ประกอบด้วย

 1. ลูกเต๋าความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์ เศษส่วนและทศนิยม จำนวน 4 ลูก ขนาดประมาณ 3.4 cm
 2. ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 4 ลูก ขนาดประมาณ 3.4 cm
 3. ลูกเต๋าจุด 4 สี สีละ 6 ลูก รวม 24 ลูก ขนาดประมาณ 1.5 cm
 4. ลูกเต๋าเศษส่วน 7 ลูก คละสี 3 สี ขนาดประมาณ 1.5 cm
 5. ลูกเต๋าการคำนวณ 12 ลูก มีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า และตัวเลข สร้างจำนวนได้หลายหลัก  ขนาดประมาณ 1.5 cm
 6. ลูกเต๋าหลายหน้า 5 ลูก มี สูงสุด 12 และ 20 หน้า

จำนวนรวม 56 ลูก

                                 

ลูกเต๋าจุด                                                                                 ลูกเต๋าบวก-ลบเลข

 

                                

ลูกเต๋าความสัมพันธ์เปอร์เซ็นต์ เศษส่วน ทศนิยม                                           ลูกเต๋าเศษส่วน

                                 

ลูกเต๋าค่าประจำหลัก                                                                     ลูกเต๋าหลายหน้า

อุปกรณ์ในชุด

ลูกเต๋าความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์ เศษส่วนและทศนิยม จำนวน 4 ลูก , ลูกเต๋าค่าประจำหลัก 4 ลูก, ลูกเต๋าจุด 24 ลูก, ลูกเต๋าเศษส่วน 7 ลูก, ลูกเต๋าการคำนวณ 12 ลูก

ตัวอย่างกิจกรรม

 • เรียนรู้ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์ เศษส่วน ทศนิยม
 
 • เรียนรู้ค่าประจำหลัก  ตัวอย่างจำนวน 2,564
 
 • ทอยลูกเต๋าจุดเรียนรู้ความน่าจะเป็น
 
 • เรียนรู้และเปรียบเทียบเศษส่วน
 
 • ฝึกการคำนวณและเปรียบเทียบจำนวน