ชุดฝึกการนับและการแบ่งกลุ่ม (Counting and Sorting Set)

2,950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 3 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก
แบรนด์สินค้า: EDX

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

• ชุดฝึกการนับและการแบ่งกลุ่ม (Counting and Sorting Set) สำหรับพัฒนาทักษะได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านคณิตศาสตร์, ทักษะกระบวนการคิด, การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
• ประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์กว่า 700 ชิ้น เช่น ถ้วยสีแยกกลุ่ม 6 สี, วงล้อความน่าจะเป็น, บล็อกเรขาคณิต, บล็อกพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
• สามารถใช้ทำกิจกรรมการนับเลข การฝึกจำแนกสี, จำแนกรูปร่างรูปทรง, เรียนรู้รูปเรขาคณิต, ฝึกจับคู่, เรียนรู้แบบรูปและความสัมพันธ์, ความน่าจะเป็น และพัฒนาทักษะการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ได้
• มีคู่มือและ Activity card ตัวอย่างกิจกรรม 2 หน้า จำนวน 24 แผ่น
• อุปกรณ์ทำจากพลาสติกสีสันสดใสและปลอดภัยสำหรับเด็ก
• สินค้าแบรนด์ edx education มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และพัมนาทักษะสำหรับเด็ก

 

Product Description

ชุดการนับและการแบ่งกลุ่ม (Counting and Sorting Set) เป็นสื่อการเรียนรู้แบรนด์ edx education จากออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก สามารถนำไปใช้เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์, ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และด้านคณิตศาสตร์การคำนวน ประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์กว่า 700 ชิ้น แบ่งเป็น ถ้วยสีแยกกลุ่ม 6 สี 1 ชุด, วงล้อความน่าจะเป็น 3 แบบพร้อมลูกเต๋า 1 ชุด, เหรียญสี 1 ชุด, ตัวต่อแบบห่วง 1 ชุด,
ชุดบล็อกเรขาคณิต 1 ชุด, ชุดเหรียญจำนวนับแบบตัวต่อ 1 ชุด, บล็อกพลาสติกรูปผลไม้ 1 ชุด, บล็อกพลาติกรูปสัตว์ในฟาร์ม 1 ชุด, บล็อกพลาสติกรูปไดโนเสาร์ 1 ชุด, บล็อกพลาสติกรูปแมลง 1 ชุด, บล็อกพลาสติกรูปยานพาหนะ 1 ชุด, ถาดกิจกรรม 8 ช่อง 1 ชุด, แผ่นกิจกรรม 2 หน้า 1 ชุด, คู่มือ

 

           

 

                 

 

               

 

                   

                       

 

                       

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Additional Information

Weight 2.5 กก.
Dimensions 48 × 40 × 15 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

ถ้วยสีแยกกลุ่ม 6 สี, วงล้อความน่าจะเป็น 3 แบบพร้อมลูกเต๋า, เหรียญสี, ตัวต่อแบบห่วง, ชุดบล็อกเรขาคณิต, ชุดเหรียญจำนวนับแบบตัวต่อ, บล็อกพลาสติกรูปผลไม้, บล็อกพลาติกรูปสัตว์ในฟาร์ม, บล็อกพลาสติกรูปไดโนเสาร์, บล็อกพลาสติกรูปแมลง, บล็อกพลาสติกรูปยานพาหนะ, ถาดกิจกรรม 8 ช่อง , แผ่นกิจกรรม 2 หน้า, คู่มือ

ตัวอย่างกิจกรรม

สามารถทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น - การนับเลข - การคำนวน - การจำแนกสีรูปร่างรูปทรง - เรียนรู้รูปร่างเรขาคณิต ฝึกจับคู่สี จับคู่รูปร่าง - เรียนรู้แบบรูปและความสัมพันธ์ - เรียนรู้ความน่าจะเป็น - สร้างงานศิลปะ เสริมสร้างจินตนาการ สามารถทำกิจกรรมตามคู่มือและแผ่นกิจกรรม หรือ สามารถออกแบบกิจกรรมได้ตามความสนใจ วัสุทำจากพลาสติกสีสันสดใส และปลอดภัยสำหรับเด็ก บล็อกพลาสติกรูปผลไม้, รูปสัตว์, รูปไดโนเสาร์, รูปแมลง รูปยานพาหนะ สามารถนำมาใช้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ การเรียกชื่อสิ่งของหรือสัตว์ชนิดนั้นๆได้