บัตรทายปริศนา 60 ใบ พร้อมคำตอบ (Creative Pattern Puzzle 60 Pattern)

350 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ชุดบัตรทายปริศนา 60 ใบ พร้อมคำตอบ สนุกสนานกับการสร้างรูปด้วยบล็อกรูปร่างแบบต่าง ๆ ตามแผ่นปริศนาทั้ง 60 ใบ
• เพื่อพัฒนาทักษะวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และฝึกทักษะการสร้างรูปแบบและการจับคู่
• พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอน เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
• ประกอบด้วยบัตรทายปริศนา 60 แบบ ด้านหลังมีเฉลย และบล็อกรูปร่าง 2 สี ทั้งหมด 14 ชิ้น
• ด้านล่างของถาดสำหรับสร้างรูปมี่องสำหรับเก็บแผ่นปริศนา ใช้งานและจัดเก็บได้อย่างสะดวก
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาได้

 

ชุดบัตรทายปริศนา 60 ใบ พร้อมเฉลย ในชุดประกอบด้วยบล็อกรูปร่าง 2 สี สีเขียวสำหรับประกอบเป็นภาพตามแผ่นปริศนา 60 แบบ จำนวน 6 ชิ้น และสีน้ำเงิน 8 ชิ้น สำหรับประกอบลงในถาดให้พอดีกรอบสีเหลี่ยม โดยจะมีวิธีการวางแค่ 1 วิธีเท่านั้นที่จะทำให้ภาพสมบูรณ์ตามแผ่นปริศนา เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการจับคู่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ที่ต้องเปรียบเทียบรูปจากแผ่นปริศนากับบล็อกจริง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน รวมทั้งพัฒนาจินตนาการจากการทายว่ารูปจากแผ่นปริศนาคืออะไร เป็นสัตว์อะไร  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาได้

อุปกรณ์ในชุด

ประกอบด้วย ถาดสำหรับสร้างรูป ด้านล่างมีช่องใส่บัตรทายปริศนา 60 ใบ เลื่อนเข้า-ออกได้ ง่ายต่อการจัดเก็บ บล็อกรูปร่างทั้งหมด 12 ชิ้น สีเขียว 6 ชิ้น สำหรับต่อเป็นภาพ สีน้ำเงิน 8 ชิ้น สำหรับประกอบเป็นพื้นหลังให้พอดีกรอบสี่เหลี่ยม ตามบัตรทายปริศนา

ตัวอย่างกิจกรรม

นำบล็อกสีเขียวมาประกอบเป็นรูปตามบัตรทายปริศนา จากนั้นหาวิธีวางบล็อกสีน้ำเงินลงไปในถาดสี่เหลี่ยมให้พอดี และครบทุกชิ้น โดยจะมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ภาพสมบูรณ์ ด้านหลังของแผ่นปริศนาจะมีเฉลยอยู่