แท่งแม่เหล็กพร้อมลูกกลมแบบ Do-IT-Yourself (DIY Magnetic Stick and ball)

395 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • แท่งแม่เหล็กพร้อมลูกกลม หรือ Magnetic Stick and ball ชุดแม่เหล็กทรงพลังมีความแรงสูง ยึดติดกันอย่างเหนียวแน่น อุปกรณ์สุดสร้างสรรค์ที่จะมาช่วยให้ผู้ใช้งานได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์โดยการลองประกอบเป็นรูปทรงต่างๆตามจินตนาการ
  • ฝึกสมาธิ ความอดทน พัฒนาความคิด ค้นหาแรงบันดาลใจ ผ่อนคลายความเครียด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • ฝึกการวางแผน เรียงลำดับความคิดอย่างมีระบบ ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน
  • เรียนรู้เรื่องสมบัติของแม่เหล็ก ความเป็นแม่เหล็ก การผลัก-การดูดกันของขั้วแม่เหล็ก
  • เรียนรู้เรื่อง Geometry หรือรูปทรงเรขาคณิต
  • อุปกรณ์ใช้งานง่าย ไม่หัวร้อน
  • ในชุดประกอบด้วย แท่งแม่เหล็ก ขนาดประมาณ 2.3 เซนติเมตร 36 ชิ้น ลูกกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร 27 ชิ้น บรรจุมาในกล่องอย่างดี
  • ข้อควรระวัง ชิ้นส่วนอาจมีขนาดเล็ก ควรระวังไม่ให้เด็กเอาเข้าปาก

อุปกรณ์ในชุด

แท่งแม่เหล็ก ขนาดประมาณ 2.3 เซนติเมตร 36 ชิ้น ลูกกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร 27 ชิ้น บรรจุมาในกล่องอย่างดี

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบเป็นรูปทรง 2 มิติ ประกอบเป็นรูปทรง 3 มิติ