ชุดกระดานตะปูคละสี 6 ชิ้น (Double-Sided Geoboards Set 23 cm (6 Pieces))

1,450 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

 • ชุดกระดานตะปูคละสี 6 ชิ้น สำหรับเรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิต, เรียนรู้มุม, เรียนรู้การอ่านค่าพิกัดในแกน X-Y, การหาพื้นที่, การแปลงทางเรขาคณิต, การสะท้อนแบบสมมาตร, การหมุน, การเลื่อนที่ และองศาของวงกลม
 • พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมัธยม
 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และมิติสัมพันธ์
 • สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการด้วยการใช้เหตุผลและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ
 • สามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านได้
 • ในชุดประกอบด้วย กระดานตะปู 6 ชิ้น ขนาด 23 ซม. และหนังยางคละสี 6 ขนาด 6 ชุด

Product Description

กระดานตะปูสองด้านคละสี 6 ชิ้น ขนาด 23 ซม. ด้านหนึ่งมีหมุดจำนวน 11 x 11 แถว อีกด้านหนึ่งมีหมุดเรียงสลับฟันปลา 13 แถว จำนวน 137 หมุด มาพร้อมหนังยาง 6 สี 6 ขนาด จำนวน 6 ชุด (24 เส้น/ชุด)  สำหรับใช้สร้างรูปเรขาคณิตได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ด้านหมุดที่เรียงสลับฟันปลาจะช่วยให้สามารถสร้างรูปร่าง รูปทรงสามมิติ ได้สวยงามและหลากหลายมากขึ้น สามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านได้ สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมัธยม, ทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และมิติสัมพันธ์, สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการด้วยการใช้เหตุผลและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ

อุปกรณ์ในชุด

กระดานตะปู 6 ชิ้น . หนังยางคละสี 6 ขนาด 6 ชุด(24 เส้น/ชุด)

ตัวอย่างกิจกรรม

 • เรียนรู้เรื่องมุม ลักษณะของมุมแบบต่าง ๆ
       
 • เรียนรู้เรื่องการสร้างรูปร่างเรขาคณิต รูปทรงสามมิติ หรือออกแบบเป็นรูปอื่นๆ ได้ตามจินตนาการ
       
 • เรียนรู้การสร้างรูปเหมือนหรือรูปคล้าย และการหาพื้นที่ของรูปร่าง พัฒนาทักษะมิติสัมพันธ์
         
 • เรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ
         
 • เรียนรู้การแสดงค่าพิกัดบนแกน X และ Y