ชุดตัวต่อประกอบและเขียนโปรแกรมกลไกหุ่นยนต์ระดับเริ่มต้น (Artec Robo – Early Education Set)

9,990 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Early Education Set เป็นชุดตัวต่อที่จะนำเด็ก ๆ เข้าสู่โลกของเครื่องจักรกลและการเขียนโปรแกรม
 • กระตุ้นความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนที่และวิธีการที่จะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ขยับหรือทำตามคำสั่ง
 • ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมก็สามารถนำชุดตัวต่อ Early Education Set มาเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้ เนื่องจากจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนที่โดยใช้ข้อต่อ คาน เฟือง หรือมอเตอร์ จากนั้นจะเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม โดยป้อนคำสั่งให้แก่อุปกรณ์ที่เราประกอบขึ้นให้ปฏิบัติตามคำสั่งโปรแกรม
 • แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนที่, คาน, เฟือง, มอเตอร์ เป็นต้น 2. การเขียนโปรแกรม ให้เครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์ขยับเคลื่อนที่หรือแสดงผลตามคำสั่งที่ได้เขียนขึ้นผ่านซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไอคอนและแบบบล็อก ง่ายต่อการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, Raspberry Pi และ Chomebook
 • ฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนยี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
 • อุปกรณ์ทำมาจากวัสดุคุณภาพดี มีสีสันสดใส หยิบจับง่าย แข็งแรง ทนทาน
 • มีอุปกรณ์มากกว่า 80 ชิ้น
 • มีคู่มือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการประกอบอุปกรณ์และการเขียนโปรแกรมแบบไอคอน รวม 6 บทเรียน
 • สามารถใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาที่บ้านได้
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 – 9 ปี
 • ผลิตภัณฑ์จาก Artec ประเทศญี่ปุ่น บริษัทชั้นนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน STEM และ Robots

Additional Information

Weight 1 กก.
Dimensions 29 × 17 × 14 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

บอร์ด Studuino (1), กล่องแบตเตอรี่ (1), สาย USB (1), มอเตอร์ DC (2), สายต่อเซนเซอร์ (3), ลำโพง (1), ไฟ LED (2), ตัวต่อ (89), อุปกรณ์ถอดตัวต่อ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดตัวต่อ Early Education Set เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรม (Robotics and Programming) สำหรับเด็ก โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนที่, ข้อต่อ, คาน, เฟือง และมอเตอร์จากการประกอบตัวต่อเป็นเครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เด็ก ๆ ได้ทำความเข้าใจและเกิดความสนใจเกี่ยวกับการสร้างและประกอบหุ่นยนต์ ซึ่งอ้างอิงมาจากอุปกรณ์การใช้งานรอบตัวในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นทักษะที่มีความต้องการในทศวรรษที่ 21 โดยจะได้เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการสั่งการให้หุ่นยนต์ที่เราประกอบขึ้นขยับ, เคลื่อนที่ หรือแสดงผลตามคำสั่งโปรแกรม การเขียนโปรแกรมจะเขียนในรูปแบบไอคอน (Icon Programming) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุดสำหรับเด็ก เนื่องจากไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์ทางภาษาคอมพิวเตอร์ แค่เลือกไอคอนมาวางตรงพื้นที่วางคำสั่งก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แล้ว และยกระดับการเขียนโปรแกรมให้มีความยากมากขึ้นเป็นการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก (Block Programming) ซึ่งตัวซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของทาง Artec ได้โดยตรง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, Raspberry Pi และ Chomebook เป็นสื่อที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ชุดตัวต่อ Early Education Set แบรนด์ Artec คู่มือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน คือ
 1. การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Artec Block
 2. การเขียนโปรแกรมแบบไอคอน
การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Artec Block เป็นการประกอบตัวต่อเข้าด้วยกันเป็นหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามจินตนาการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบพื้นฐานของมอเตอร์หรือโครงสร้างทางกล เช่น กลไกต่อโยง, เฟืองชนิดต่าง ๆ เป็นต้น มี 3 บทเรียน ชุดตัวต่อ Early Education Set แบรนด์ Artec การประกอบตัวต่อ การเขียนโปรแกรมแบบไอคอน (Icon Programming) เป็นการนำหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์มาทำให้ขยับ เคลื่อนไหว หรือแสดงผลตามคำสั่งโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่ตัวบอร์ด Studuino เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน มี 3 บทเรียน

ชุดตัวต่อ Early Education Set แบรนด์ Artec บทเรียนการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมจะอยู่ในรูปแบบ Icon มีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรม มีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน เด็กเล็กก็สามารถเขียนโปรแกรมนี้ได้ เสมือนเป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมที่ยากขึ้นในอนาคต

  พิเศษสุด ๆ ทางร้าน Sci4kid ของเรา มีคู่มือภาษาอังกฤษเป็นการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก หรือ Block Programming เพิ่มให้ด้วย โดยการเขียนโปรแกรมทั้งไอคอนและบล็อกจะมีบทเรียนเหมือนกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้กับเด็ก ๆ ทั้ง 2 แบบ

วีดิโอ