เครื่องมือวัด,เก็บ ,วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Data-Logger) รุ่น €Sense

8,500 ฿

รหัสสินค้า: CMA-€Sense หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: Data-logger
แบรนด์สินค้า: CMA
* จัดส่งสินค้าฟรี ทาง Kerry หรือ EMS

คำอธิบาย

€Sense CMA Data-Logger เป็นเครื่องมือวัด,เก็บ ,วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สามารถวัด ,บันทึกข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์และแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ real-time โดยเชื่อมต่อผ่านสาย USB ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Coach 7 หรือ Coach7 Lite

ตัวเครื่องประกอบด้วยเซนเซอร์แบบ Built-in 3 แบบ คือ เซนเซอร์เสียง , อุณหภูมิ และแสง พร้อมหัววัดอุณหภูมิภายนอก ซอฟแวร์โปรแกรมมีตัวอย่างการทดลองพร้อมคำอธิบายแต่ละขั้นตอนที่เข้าใจง่าย แสดงผลออกมาได้ทั้งในรูปแบบกราฟ , ตาราง,ตัวเลขแบบ real-time และ meter แล้วนำข้อมูลการวัดไปวิเคราะห์ผลในหลากหลายรูปแบบ เช่น หาความชันของกราฟ , หาพื้นที่ ,หา Function fit แล้วบันทึกเป็นแฟ้มงานในเครื่องคอมพิวเตอร์

มีคู่มือแนะนำการทำการทดลองด้วย €Sense ทั้งสำหรับครูอาจารย์และนักเรียน โดยที่สามารถทำการทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอนได้ พร้อมมีคำถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการการทดลอง เพื่อให้คิดประยุกต์เข้ากับสิ่งที่เจอในชีวิตจริง ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและหน่วยการวัดทั้งแสง, เสียง, อุณหภูมิ และลงมือทำการทดลองตามขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกแก้ไขปัญหา ออกแบบการทดลอง เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

คุณลักษณะเฉพาะของเวนเซอร์แบบBuilt-in 3 เซนเซอร์

 1. หัววัดเสียง: วัดค่าได้ระหว่าง 50 – 110 dB และ -9.5 ถึง 9.5 Pa
 2. หัววัดอุณหภูมิห้อง: วัดค่าได้ระหว่าง 5 – 45 องศาเซลเซียส
 3. หัววัดแสง: วัดได้ 3 ช่วง ระหว่าง 0-1500 lux, 0-15000 lux และ 0-150000 lux

มีหัววัดอุณหภูมิสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ วัดค่าได้ในช่วง -10 ถึง 120 องศาเซลเซียส

อุปกรณ์ในชุด

 1. Data-Logger CMA €Sense (1)
 2. หัววัดอุณหภูมิ (1)
 3. Adapter (1)
 4. สาย USB (1)
 5. คู่มือ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

เมื่อเราตั้งนำอุ่นหรือน้ำร้อนไว้ที่อุณหภูมิห้อง  อุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  หาคำตอบได้จากกิจกรรม Cooling down กันเลย

นำน้ำอุ่นมาวางที่อุณหภูมิห้องและเชื่อมต่อหัววัดอุณหภูมิเข้ากับ €Sense CMA Data-Logger  แล้วเชื่อมต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB  จากนั้นก็ตั้งค่าการทดลองแล้วเริ่มวัดเป็นเวลา 5 นาที แล้วสังเกตกราฟผลการทดลอง

นอกจากกิจกรรม  cooling down แล้วในชุดยังมีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับแต่ละเซนเซอร์และภายในมีกิจกรรมย่อยๆอีกมากมายทั้ง

 • กิจกรรมอุณหภูมิและความร้อน 9  กิจกรรม เช่น กิจกรรม  Hot Cold Warm , กิจกรรม Melting  และกิจกรรม Keeping Warm เป็นต้น
 • กิจกรรมเกี่ยวกับแสง 5  กิจกรรม เช่น  To see and to be seen , กิจกรรม Reflected light และกิจกรรม Making graphs เป็นต้น
 • กิจกรรมเกี่ยวกับเสียง 6  กิจกรรม เช่น กิจกรรม What is sound , กิจกรรม How loud และกิจกรรม Stop that noise เป็นต้น

ซึ่งกิจกรรมข้างต้นเป็นเพียงกิจกรรมตัวอย่างเท่านั้น  เราสามารถออกแบบการทดลองเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ หรือนำมาวัดค่าอุณหภูมิ, เสียง, แสง ที่จะนำไปใช้จริงได้

วีดิโอ