ลูกโลกลอยได้ขนาด 4 นิ้ว (Floating Globe 4 Inches)

รหัสสินค้า: IE-251 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 12 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: Science Show

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกโลกลอยได้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คือ แม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในการทำให้ลูกโลกจำลองลอยต้านแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่ได้ ภายในชุดมีลูกโลกจำลองที่แสดงแผนที่โลก สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน หรือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกและแผนที่โลกผ่านลูกโลกจำลองแล้ว ยังได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า, ความเป็นแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก เป็นของเล่นหรืออุปกรณ์ตั้งโชว์ที่สอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เด็กสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

1.ลูกโลกจำลองขนาด 4 นิ้ว (1)    2.  โครงฐาน (1)                                      3. สายไฟพร้อม Adapter (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ทำลูกโลกลอยได้โดยเสียบปลั๊ก ปล่อยกระแสไฟเข้าไปในโครงฐาน แล้วนำลูกโลกจำลองที่มีแม่เหล็กอยู่ที่ขั้วเหนือและใต้ มาวางระหว่างโครงฐานด้านบนและล่าง สังเกตไฟที่อยู่ฐานหากไฟติดค่อยๆปล่อยมือออกจากลูกโลกจำลอง จะได้ลูกโลกลอยด้วยด้วยพลังของแม่เหล็กไฟฟ้า !!