เทอร์โมมิเตอร์กาลิเลโอ 13 ลูก

1,590 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: Science Show

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทอร์โมมิเตอร์กาลิเลโอ ถือเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่เป็นต้นแบบของเทอร์โมมิเตอร์ในปัจจุบัน ภายในการเปาะแก้วสีสันต่าง ๆ บรรจุ Hydrocarbon ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นตามอุณหภูมิ ทำงานโดยอาศัยหลักการว่าของเหลวทั่วไปจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ความหนาแน่นลดลง และวัตถุต่าง ๆ จะจมเมื่ออยู่ในของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าและลอยเมื่ออยู่ในของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่า จึงทำให้กระเปาะแก้วลอยหรือจมตามอุณหภูมิ โดยสามารถอ่านค่าได้จากลูกตุ้มที่แขวนอยู่กับกระเปาะแก้ว

  • ใช้ในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความหนาแน่น และเรียนรู้เรื่องแรงลอยตัว
  • แสดงค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 12 – 36 องศาเซลเซียส เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย
  • สามารถใช้งานได้ทั้งในห้องแอร์ และนอกห้องแอร์
  • ผลิตจากแก้วคุณภาพดี ภายในมีกระเปาะแก้วแสดงอุณหภูมิ 13 ลูก
  • หลอดแก้วมีความสูงประมาณ 52 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม.
  • สีสันสวยงามสามารถใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องนั่งเล่น โต๊ะทำงาน

อุปกรณ์ในชุด

เทอร์โมมิเตอร์กาลิเลโอ 13 ลูก 1 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

ใช้ในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความหนาแน่น และเรียนรู้เรื่องแรงลอยตัว วิธีการอ่านค่าอุณหภูมิ แบบ A : หากมีกระเปาะลอยอยู่ตรงกลาง ให้อ่านค่าที่กระเปาะนั้น แบบ B : หากกระเปาะแยกเป็น 2 กลุ่ม บนและล่าง ให้อ่านค่าเฉลี่ยของกระเปาะที่ลอยต่ำสุดในกลุ่มบน และลอยสูงสุดในกลุ่มล่าง แบบ C : กระเปาะลอยขึ้นทั้งหมด แสดงว่าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิของกระเปาะที่ลอยต่ำสุด แบบ D : กระเปาะจมลงทั้งหมด แสดงว่าอุณหภูมิภายนอกสูงกว่าอุณหภูมิของกระเปาะที่ลอยสูงสุด