เทอร์โมมิเตอร์กาลิเลโอ 7 ลูก

820 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: Science Show

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทอร์โมมิเตอร์กาลิเลโอ ถือเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่เป็นต้นแบบของเทอร์โมมิเตอร์ในปัจจุบัน ภายในการเปาะแก้วสีสันต่าง ๆ บรรจุ Hydrocarbon ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นตามอุณหภูมิ ทำงานโดยอาศัยหลักการว่าของเหลวทั่วไปจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ความหนาแน่นลดลง และวัตถุต่าง ๆ จะจมเมื่ออยู่ในของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าและลอยเมื่ออยู่ในของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่า จึงทำให้กระเปาะแก้วลอยหรือจมตามอุณหภูมิ โดยสามารถอ่านค่าได้จากลูกตุ้มที่แขวนอยู่กับกระเปาะแก้ว

  • ใช้ในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนาแน่นแสดงค่าอุณหภูมิได้ในช่าง 16 – 28 องศาเซลเซียสผลิตจากแก้วคุณภาพดี ภายในมีกระเปาะแก้วแสดงอุณหภูมิ 7 ลูก สีสันสวยงามสามารถใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องนั่งเล่น โต๊ะทำงาน

อุปกรณ์ในชุด

เทอร์โมมิเตอร์กาลิเลโอ 7 ลูก 1 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

ใช้ในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนาแน่นแสดงค่าอุณหภูมิได้ในช่าง 16 - 26 องศา