ชุดการเรียนรู้การสืบค้นด้วยวิทยาศาสตร์ (Go Detective)

1,620 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สนุกสนานกับการสืบค้นข้อสงสัย ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • เรียนรู้การทดลองกว่า 60 กิจกรรม พร้อมคู่มือแนะนำ และประกอบการทดลอง
 • มีคู่มือแนะนำการทดลองอย่างละเอียด
 • อุปกรณ์ใช้งานง่ายและปลอดภัย
 • เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 8 ปี ขึ้นไป

ชุดการทดลองGo Detective เป็นการทดลองที่สร้างความสนุกสนานโดยการให้เด็กๆกลายเป็นนักสืบจิ๋ว สืบหาความจริงด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จากการทดลองกว่า 60 กิจกรรม เช่น การสำรวจลายนิ้วมือโดยใช้ผงถ่าน การเก็บภาพจากลายนิ้วมือแฝง การสร้างภาพหน้าอาชญากร เป็นต้น ซึ่งการทดลองในชุดนี้จะมีตั้งแต่พื้นฐานเพื่อเด็กๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ เช่น การรู้จักกล้องจุลทรรศน์ การศึกษาเซลล์เยื่อหอม ศึกษาฝุ่นละออง เส้นใยธรรมชาติและสังเคราะห์ เป็นตัน เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

ชั้นวางหลอดทดลอง(1), หลอดทดลองพลาสติก(2), จุดปิดหลอดทดลอง(1), ที่ยึดหลอดทดลอง(1), กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็ก(1), แผ่นสไลด์ (2), กุญแจเข้ารหัส(1), ชุดระบุตัวตน(1), ชุดบันทึกลายนิ้วมือ(1), ผงตรวจสอบลายนิ้วมือ(1), หมึกพิมพ์แสตมป์(1), ฉลากแปะหลอดทดลอง(1), ปากกาเมจิกสีเขียว(1), การ์ดค้นหาตัวตน(1), หลอดหยด(1), เข็มทิศ(1), ฟิลเตอร์(1), กรวย(1), ช้อนตวงสาร(1), ทราย(1), กระดาษทราย(1), กระดาษกรอง(1), ฝอยเหล็ก(1), กระจก(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

รู้จักกล้องจุลทรรศน์
 • ศึกษาเซลล์เยื่อหอม
 • ศึกษาฝุ่นละออง เส้นใยธรรมชาติสังเคราะห์
 • บันทึกและจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลายนิ้วมือ
 • การเก็บภาพพิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้แป้นหมึก
 • การสำรวจรอยนิ้วมือโดยใช้ผงถ่าน
 • การเก็บภาพจากรอยนิ้วมือแฝง
 • บัตรสำรวจทิศทาง
 • การทำแผนที่
 • สร้างภาพหน้าอาชญากร
 • สร้างภาพหน้าท่านเอง

วีดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=wLkcbRZUvqM