ลูกโลกจำลองมีไฟขนาด 30 ซม. ภาษาไทย แสดงภูมิศาสตร์และประเทศ แบบ 2in1 (2in1 Illuminated Earth Globe 30 cm- Thai Version)

1,520 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 5 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ลูกโลกแสดงภูมิศาสตร์และประเทศ 30 ซม. แบบ 2 in 1 เรียนรู้ลักษณะทางภูมิศาสตร์และรู้จักอาณาเขต, ทวีป, ขนาดของประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ในลูกเดียว
  • แสดงลักษณะทางภูมิศาตร์ของโลกได้อย่างชัดเจนด้วยการไล่ระดับสีแสดงความสูงของเทือกเขา, แผ่นดิน, ความลึกของมหาสมุทร
  • มื่อเปิดไฟลูกโลกจะแสดงอาณาเขต ตำแหน่ง และขนาดประเทศอย่างชัดเจนด้วยเส้นแบ่งและสีสันที่ต่างกันในแต่ละประเทศ พร้อมแสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญด้วยภาษาไทยอย่างชัดเจน
  • ขาตั้งและแขนยึดทำจากพลาสติกอย่างดี มีสเกลแสดงองศาเส้นรุ้งและเส้นแวง
  • บอกเวลาและระยะทางได้ทั่วโลก
  • เนื้อลูกโลกเรียบเนียน สีสันสดใส สวยงาม ไม่หลุดลอก
  • แกนและฐานสามารถถอดประกอบได้
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาภูมิศาสตร์และประเทศ รวมถึงใช้เป็นโคมไฟสำหรับตกแต่งบ้านและอาคาร หรือให้เป็นของขวัญได้
  • สินค้าในกล่อง ลูกโลกจำลองมีไฟ ขนาด 30 ซม. ภาษาไทย แสดงภูมิศาสตร์และประเทศ แบบ 2in1 1 ชิ้น

อุปกรณ์ในชุด

ลูกโลกจำลองมีไฟ ขนาด 30 ซม. ภาษาไทย แสดงภูมิศาสตร์และประเทศ แบบ 2in1 1 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

ปิดไฟ ลูกโลกจะแสดงลักษณะภูมิศาสตร์ของโลก ใช้สีและการไล่ระดับความเข้มของสีแทนความสูงของพื้นดินและเทือกเขา หรือระดับความลึกตื้นของน้ำทะเล   เปิดไฟ ลูกโลกจะแสดงอาณาเขต ตำแหน่ง และขนาดประเทศ พร้อมแสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง และเมืองสำคัญด้วยภาษาไทย แต่ละประเทศใช้สีที่ต่างกันทำให้สามารถระบุอาณาเขตของแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน