กระดานพร้อมหมุดใหญ่ (Jumbo Pegboards Set)

720 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 3 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

  • กระดานพร้อมหมุดใหญ่ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย เช่น การนับจำนวน, การบวก-ลบเลข, รูปร่าง, รูปทรง, การสร้างสมมาตร, การจำแนกสี และสามารถนำหมุดมาต่อเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ
  • พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการต่อรูปต่าง ๆ, ทักษะทางตัวเลขและคณิตศาสตร์จากการฝึกนับจำนวนและบวกเลข, ทักษะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่จากการเรียนรู้เรื่องรูปร่าง รูปทรง และสมมาตร
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป
  • ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนรู้นอกเวลาได้
  • ในชุดประกอบด้วย กระดานขนาด 20×20 ซม. และหมุดใหญ่ 4 สี 100 อัน

Product Description

กระดานขนาด 20 x 20 เซนติเมตร มีช่องสำหรับปักหมุด 100 ช่อง และหมุดใหญ่สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง และสีเหลืองอย่างละ 25 อัน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาได้หลากหลาย เช่น การนับจำนวน, การบวก-ลบเลข, รูปร่าง, รูปทรง, การสร้างรูปสมมาตร, การจำแนกสี และสามารถนำหมุดมาต่อเป็นรูปต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ

อุปกรณ์ในชุด

กระดานขนาด 20x20 ซม.(1) หมุดใหญ่คละสี 100 อัน

ตัวอย่างกิจกรรม

  ใช้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องการนับจำนวน การบวก-ลบเลข ด้วยสีสันสดใส จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ สนใจและเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน        
  • ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง รูปร่าง และรูปทรงต่าง ๆ หรือการสร้างรูปสมมาตร ผู้สอนอาจจะให้เด็ก ๆ ต่อรูปร่างหรือรูปทรง ตามที่กำหนดไว้ หรือต่อตามตัวอย่าง ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต และทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
         
  • พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการต่อรูปต่าง ๆ