ชุดหินสีธรรมชาติ (Junior Rainbow Pebbles (Earth color))

1,280 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 18 เดือนขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

  • ชุดหินสีธรรมชาติ สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก
  • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกความชำนาญของการใช้มือ และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
  •  ฝึกทักษะการจำแนกสี, รูปร่าง, การเปรียบเทียบขนาด, การสังเกตรูปแบบและความสัมพันธ์, การวัดขนาด
  •  พัฒนาทักษะการออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • ใช้ทำกิจกรรมพํฒนาทักษะด้านตัวเลข เช่น การนับจำนวน การบวก การลบ
  •  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป
  • ชุดหินสีธรรมชาติทำจากพลาสติกอย่างดี ทนทาน ไม่เปราะง่าย ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
  • ในชุดประกอบด้วย ชุดหินสีธรรมชาติ 36 ชิ้น บรรจุในขวดพลาสติกใส มีหูหิ้ว

Product Description

ชุดหินสีธรรมชาติ เป็นสื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก สามารถประกอบกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น นำมาวางต่อเป็นรูปต่าง ๆ พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์, ให้เด็ก ๆ ฝึกนับจำนวน, บวก-ลบเลขโดยใช้ชุดหินสี เป็นต้น ในชุดประกอบด้วย ชุดหินสีธรรมชาติจำนวน 36 ก้อน แบ่งเป็น 6 สี และ 3 รูปแบบ มาพร้อมคู่มือแนะนำการทำกิจกรรม บรรจุในขวดพลาสติก มีฝาปิดจัดเก็บได้ง่ายหลังการใช้งาน

อุปกรณ์ในชุด

ในชุดประกอบด้วย หินสี 36 ก้อน 3 รูปแบบ 6 สี คือ สีฟ้า สีเทา สีส้ม สีเหลือง สีเขียว และสีแดง ซึ่งเป็นสีที่เลียนแบบจากสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น สีแดงของใบไม้ผลิ สีเทาของก้อนหิน

ตัวอย่างกิจกรรม

ให้เด็ก ๆ นำก้อนหินสีมาวางต่อเป็นรูปต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ แมลงปอ กระต่าย พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

หรือนำมาซ้อนกันสร้างเป็นรูปแบบต่าง ๆ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การใช้มือ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกทักษะการจำแนก >> จำแนกรูปร่าง

 

ฝึกทักษะการจำแนก >> จำแนกสี

ใช้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านตัวเลข เข่น การนับจำนวน หรือการเปรียบเทียบจำนวน

ใช้ทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการวัดขนาด เช่น ให้เด็ก ๆ เรียงก้อนหินให้พอดีกับขนาดของสมุด ให้เด็ก ๆ นับจำนนวนก้อนหิน จากรูป สมุดยาว 3 หน่วยของหินวงรี หรือ 6 หน่วยของหินกลม

ฝึกทักษะการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ พัฒนาทักษะการจัดการและกระบวนการคิด