KEN – KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ (3 ชุด)

477 ฿

รหัสสินค้า: IES-62094 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 4 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: สสวท
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก
* จัดส่งสินค้าฟรี ทาง Kerry หรือ EMS

คำอธิบาย

• KEN – KEN ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ คิดค้นโดย Tetsuya Miyamoto สำหรับฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ การคำนวน ฝึกทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตุผล กระตุ้นและพัฒนาสมองให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ เพื่อวางตัวเลข 1 – 4 ลงในตารางขนาด 3 x 3 และ 4 x 4 ช่อง เพื่อให้ได้คำตอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้บนแผ่นตาราง เช่น ตัวเลขบวกกันเท่ากับ 3, ตัวเลขคูณกันเท่ากับ 48, ตัวเลขลบกันเท่ากับ 1 เป็นต้น
• ตารางสำหรับวางตัวเลขมี 2 แบบ คือ แบบ 3 x 3 ช่อง และตาราง 4 x 4 ช่อง แต่ละแบบมีระดับความยากง่ายของโจทย์หรือเงื่อนไข 3 ระดับ คือ Easy, Normal และ Hard
• พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์, การวางแผนและกล้าตัดสินใจ
• ตัวเลขทำจาก EVA สีสันสวยงามและปลอดภัยสำหรับเด็ก
• เหมาะสำหรับพัฒนาทักษะทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
• ภายในชุดประกอบตัวเลข 1- 4 อย่างละ 4 ตัว (3 ชุด), แผ่นตารางด้านหนึ่งขนาด 4 x 4 ช่องและด้านหนึ่งขนาด 3 x 3 ช่องระดับ Easy (3 ชุด), แผ่นตารางระดับ Normal (3 ชุด), แผ่นตารางระดับ Hard (3 ชุด), คู่มือประกอบการเรียนรู้
• เกมการเรียนรู้ตามสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของ สสวท.

อุปกรณ์ในชุด

ตัวเลข 1- 4 อย่างละ 4 ตัว (3 ชุด), แผ่นตารางด้านหนึ่งขนาด 4 x 4 ช่องและด้านหนึ่งขนาด 3 x 3 ช่องระดับ Easy (3 ชุด), แผ่นตารางระดับ Normal (3 ชุด), แผ่นตารางระดับ Hard (3 ชุด), คู่มือประกอบการเรียนรู้(3 ชุด)

ตัวอย่างกิจกรรม

วางตัวเลข 1 – 4 ลงในตารางขนาด 3 x 3 และ 4 x 4 ช่อง เพื่อให้ได้คำตอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้บนแผ่นตาราง เช่น ตัวเลขบวกกันเท่ากับ 3, ตัวเลขคูณกันเท่ากับ 48, ตัวเลขลบกันเท่ากับ 1 เป็นต้น