ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (Math Cubes Construction Set)

925 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์สร้างสรรค์เป็นของเล่นเพื่อการศึกษาปลายเปิดอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับการเรียนรู้ทุกระดับผ่านการเล่นตัวต่อลูกบาศก์
 • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และการต่อโครงสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการ
 • ได้สร้างแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งสามารถหมุนและเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและความสมมาตร
 • เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับจำนวน, การเรียงลำดับ, การบวก, การลบ
 • ปลูกฝังทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปะ
 • มี 200 ชิ้น คละสี โดยสามารถนำมาเรียงต่อกัน หรือต่อเข้าด้วยกันได้ทุกด้าน มาพร้อมคู่มือประกอบกิจกรรม
 • ตัวต่อลูกบาศก์มีข้อต่อที่ต่อเข้าด้วยกันได้ง่าย และมีลักษณะเป็นวงกลมทำให้สามารถหมุนได้ทุกทิศทาง
 • ด้านทั้งห้าของลูกบาศก์แต่ละด้านมีรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน คือ วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม และหกเหลี่ยม เพื่อสร้างกิจกรรมที่ท้าทายมากขึ้น
 • ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
 • พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ช่วยในการหยิบจับ, สมาธิ, ความอดทน, กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นต้น
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้
 • ตัวต่อทำจาก non-toxic thermoplastic rubber คุณภาพดี แข็งแรง ไม่แตกหัก ไม่มีมุมแหลม ไม่บาดมือ ปราศจาก BPA
 • สินค้าบรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่างดี จัดเก็บสะดวก
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • สินค้าแบรนด์ edx education จากประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ได้รับการยอมรับและใช้งานทางด้านการศึกษาอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา

Additional Information

Weight 0.9 กก.
Dimensions 25 × 25 × 7 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

ตัวต่อลูกบาศก์ (180), ตัวต่อสามเหลี่ยมด้านเท่า (6), ตัวต่อสามเหลี่ยมมุมฉาก (6), ตัวต่อ 1/4 วงกลม (8), คู่มือประกอบกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์สร้างสรรค์มีทั้งหมด 200 ชิ้น คละสี สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้ทุกด้าน และด้านทั้งห้าของลูกบาศก์แต่ละด้านมีรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน คือ วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม และหกเหลี่ยม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต ชุดตัวต่อนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ STEAM ที่เหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ไม่ว่าจะที่บ้านหรือในห้องเรียน ประกอบเข้าด้วยกันได้เพียงแค่การคลิกเบา ๆ ง่าย ๆ ทำให้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป มาพร้อมกับคู่มือกิจกรรมซึ่งให้แรงบันดาลใจและแนวคิดสำหรับการใช้ลูกบาศก์เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและให้เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การต่อโครงสร้างเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามจินตนาการ ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (Math Cubes Construction Set) ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (Math Cubes Construction Set) การบวก ชุดตัวต่อลูกบาศก์คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (Math Cubes Construction Set) แพทเทิร์น

วีดิโอ