ชุดกิจกรรมเรียนรู้จำนวนนับด้วยตัวนับ Monster (Monster Counters Activity Set)

1,060 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งการนับ (counting), การบวก (addition), การลบ (subtraction), การคูณ (multiplication), การแบ่งกลุ่ม (sorting), แบบรูปและความสัมพันธ์ (pattern), การแบ่งส่วน (part-part-whole) และมากกว่าน้อยกว่า (more and less) รวมถึงฝึกษะผ่านเกมซูโดกุ (Sudoku)
 • ใบกิจกรรมแบ่งเป็นระดับ (Levels) เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน (step by step)
 • ฝึกการสังเกต และจำแนกด้วยสายตา พร้อมทั้งพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับ พัฒนาการทำงานประสานกันระหว่างมือกับดวงตา
 • ฝึกทักษะการวางแผน การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบผ่านเกมซูโดกุได้
 • ตัวนับ Monster มีชื่อ, Character และลักษณะเฉพาะตัว เด็กสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างง่ายดาย และเพลิดเพลินไปกับบทบาทสมมติของ Monster แต่ละตัว ตัวนับ Monster มีทั้งหมด 6 สี 6 รูปแบบ รวมทั้งหมด 72 ชิ้น
 • มีใบกิจกรรมพิมพ์สี 2 หน้า จำนวน 10 แผ่น และมีวงล้อสีใส (Transparent spinner) สำหรับทำกิจกรรม 1 ชุด
 • สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยเด็กสามารถเล่นได้ด้วยตัวเองหรือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มได้
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
 • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Edx Education ผู้มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

Additional Information

อุปกรณ์ในชุด

มอนสเตอร์ (Monster) 6 สี 6 รูปแบบ รวม 72 ชิ้น มาพร้อมการ์ดกิจกรรมพิมพ์สี 2 หน้า จำนวน 10 แผ่น และวงล้อใส 1 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

 • การนับ (counting)
 • การแบ่งกลุ่ม (sorting)
 • มากกว่าน้อยกว่า (more and less)
 • ซูโดกุ (Sudoku)

วีดิโอ

https://youtu.be/V5fubyE49js