ชุดเส้นจำนวน 0 – 120 และ 0 – 1000 (78 แผ่น/ชุด)

1,380 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ชุดเส้นจำนวน 1 – 120 และ 0 – 1000 ประกอบด้วย เส้นจำนวน ทั้งหมด 78 แผ่น แบ่งเป็นเส้นจำนวน 0-120 จำนวน 15 แผ่น, เส้นจำนวน 0 – 1000 จำนวน 15 แผ่น , เส้นจำนวน 0 – 120 แบ่งเป็นกลุ่มทีละ 20 จำนวน 8 ชุด รวม 48 แผ่น
• ทำจากพลาสติกอย่างดี สามารถเขียน – ลบได้ง่าย ด้วยปากกาเมจิกแบบลบได้ สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
• ด้านหนึ่งเป็นเส้นจำนวนมีตัวเลขกำกับ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นจำนวนเปล่า สามารถเขียนช่วงตัวเลขได้ตามความต้องการ
• แต่ละแผ่นขนาดประมาณ 30.5 x 5.5 cm
• เส้นจำนวนแสดงระยะระหว่างตัวเลขแต่ละตัวทำให้เด็กเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลข เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวนต่อไป
• สำหรับให้เด็กๆฝึกนับจำนวนได้ตั้งแต่ 1 – 120 และฝึกนับข้ามเป็นพื้นฐานการคูณ
• ฝึการบวก – ลบ -คูณ และหารเลข
• ใช้เล่นเกมทางคณิตศาสตร์ได้
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
• สินค้าแบรนด์ edx education มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และพัมนาทักษะสำหรับเด็ก

อุปกรณ์ในชุด

เส้นจำนวน 0 - 120 (15), เส้นจำนวน 0 - 1000 (15), เส้นจำนวน 0-20 (8), เส้นจำนวน 21-40 (8), เส้นจำนวน 41-60 (8), เส้นจำนวน 61- 80 (8), เส้นจำนวน 81-100 (8), เส้นจำนวน 101 - 120 (8)

ตัวอย่างกิจกรรม

ฝึกนับเลข ทั้งแบบนับเรียงและนับข้าม ฝึกบวก ลบ คูณ หาร นำไปเล่นเกมคณิตศาสตร์ได้ เช่น เกมนับข้ามเข้าเส้นชัย โดยให้เด็กแข่งขันกัน 2 คนขึ้นไป ให้นับข้ามในเส้นจำนวนตามจำนวนที่เด็กเลือก หากใครเข้าเส้นชัย (ตัวเลขสุดท้ายของเส้นจำนวน) ได้ก่อนและพอดี คนนั้นคือ ผู้ชนะ