เส้นจำนวนเต็มลบ Number Lines (Negative Number)

275 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

•เส้นจำนวน (Number Lines) สำหรับใช้สอนและให้เด็กทำกิจกรรมเกี่ยวกับการนับเลข การบวก-ลบ- คูณ -หารเลข ทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ
• ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือทำ ทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อและเห็นภาพจริง
• เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน, วัยอนุบาลและประถมต้น
• ทำจากพลาสติกอย่างดี สามารถเขียนและลบง่าย โดยใช้ปากกาเมจิกแบบลบได้ ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง ขนาด 30.5 x 5.5 cm.
• ภายในชุดประกอบด้วยเส้นจำนวน จำนวนรวม 9 แผ่น แบ่งเป็น เส้นจำนวน (-10) – 10 จำนวน 3 แผ่น เส้นจำนวน 1-20 จำนวน 3 แผ่นและเส้นจำนวน (-20) – 0 จำนวน 3 แผ่น แต่ละแผ่นมีด้านหลังเป็นเส้นจำนวนเปล่า สามารถเขียนช่วงจำนวนสำหรับทำกิจกรรมได้ตามความต้องการ
• สินค้าแบรนด์ EDX มีชื่อเสียงด้านสื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และพัมนาทักษะสำหรับเด็ก

 

เส้นจำนวน (Number Lines) สื่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทีปยุโรปและอเมริกา สำหรับให้เด็กฝึกทักษะทางด้านการนับเลข, การบวก- ลบ -คูณ -หาร ได้ทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบ รวมทั้งสามารถนำไปเล่นเกมทางคณิตศาสตร์อื่นๆได้ โดยเด็กจะเรียนรู้จำนวนและตัวเลขจากเส้นจำนวน นำไปสู่การนับเลขแบบข้ามที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในการคูณและหารเลข ด้านหนึ่งเป็นเส้นจำนวนที่มีตัวเลข 3 แบบ คือ (-10) – 10 , 1-20 และ (-20) – 0 ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นจำนวนเปล่า สำหรับใช้เขียนช่วงจำนวนได้ตามความต้องการ สามารถลบออกได้ง่าย ใช้งานซ้ำได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง

อุปกรณ์ในชุด

เส้นจำนวน (-10) - 10 จำนวน 3 แผ่น, เส้นจำนวน 1-20 จำนวน 3 แผ่นและเส้นจำนวน (-20) - 0 จำนวน 3 แผ่น

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างการนำมาเล่นเกมทางคณิตศาสตร์ คือ เกมนับข้ามเข้าเส้นชัย โดยให้เด็กแข่งขันกัน 2 คนขึ้นไป ให้นับข้ามในเส้นจำนวนตามจำนวนที่เด็กเลือก หากใครเข้าเส้นชัย (ตัวเลขสุดท้ายของเส้นจำนวน) ได้ก่อนและพอดี คนนั้นคือ ผู้ชนะ