แท่งจำนวนนับ 10 สี (Number Rods – 10 Colors)

550 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น การเรียงลำดับจำนวน, การบวก ลบ คูณ หาร, การเปรียบเทียบจำนวน, การวัด เป็นต้น และเด็ก ๆ ยังสามารถสร้างรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการได้อย่างอิสระอีกด้วย
 • สอนเด็กให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่ม-ลด การวัด และเปรียบเทียบค่าของจำนวน โดยการใช้แท่งจำนวนนับที่มีสีแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้เด็กๆ เห็นภาพแนวคิดพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
 • เชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับวิชาศิลปะ กระตุ้นจินตนาการและทักษะความคิดสร้างสรรค์
 • เรียนรู้ผ่านการเล่น การทำกิจกรรม และการลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on)
 • ฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับ (Fine Motor Skill)
 • อุปกรณ์ทำจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทาน ล้างทำความสะอาดได้ ใช้งานได้อย่างยาวนาน
 • แท่งจำนวนนับ 10 สี จำนวน 74 ชิ้น บรรจุมาในกล่อพลาสติกอย่างดี มีหูหิ้ว ง่ายต่อการจัดเก็บ และพกพาไปเรียนรู้นอกสถานที่
 • ประกอบด้วย แท่งจำนวนนับสี 10 สี 10 ความยาวแตกต่างกัน โดยแท่งจำนวนนับมีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 10 cm.
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งที่บ้าน และในห้องเรียน
 • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ edx education ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

แท่งจำนวนนับ (Number Rods) มีสีที่ง่ายต่อการจดจำ เด็กๆ สามารถเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนได้ง่ายขึ้น โดยการแบ่งกลุ่มของแท่งจำนวนนับที่สัมพันธ์กันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 3 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ตัวเลข 2, 4 และ 8 เป็นกลุ่มโทนสีฟ้า (Blue Family)
 • กลุ่มที่ 2 ตัวเลข 3, 6 และ 9 เป็นกลุ่มโทนสีแดง (Red Family)
 • กลุ่มที่ 3 ตัวเลข 5 และ 10 เป็นกลุ่มโทนสีเขียว (Green Family)
 • ตัวเลข 1 มีสีเหลือง (yellow) และเลข 7 มีสีเทา (Grey) เนื่องจากไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มตัวตัวเลขอื่นๆ

Additional Information

อุปกรณ์ในชุด

แท่งจำนวนนับ 10 สี ประกอบด้วย 10(สีเขียว) 4 ชิ้น, 9(สีชมพู) 4 ชิ้น, 8(สีน้ำเงิน) 4 ชิ้น, 7(สีเทา) 4 ชิ้น, 6(สีแดง) 4 ชิ้น, 5(สีเขียวอ่อน) 4 ชิ้น, 4(สีฟ้า) 6 ชิ้น, 3(สีส้ม) 10 ชิ้น, 2(สีฟ้าน้ำทะเล) 12 ชิ้น และ 1(สีเหลือง) 22 ชิ้น รวมทั้งหมด 74 ชิ้น พร้อม Actvity Guide บรรจุมาในกล่องพลาสติกมีหูหิ้วอย่างดี

ตัวอย่างกิจกรรม

 • การเรียงลำดับจำนวน (Sequencing)
 • การบวกให้ครบสิบ (Make 10)
 • การวัด (Measurement)
 • การเปรียบเทียบจำนวน (Which side is more?)
 • การบวก (Addition)
 • รูปสมมาตร (Symmetry)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Create Designs)
 

วีดิโอ

https://www.youtube.com/watch?v=NkHQTtj0ed4&t=49s