ชุดพับกระดาษท่องเที่ยวสวนสัตว์ (Origami Craft Book 2 (Let’s go to the zoo!))

220 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รู้จักสัตว์หลากหลายชนิดในธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมพับกระดาษ 10 กิจกรรม
  • สีสันสวยงาม มีรูปแบบและวิธีการพับอย่างละเอียดชัดเจน
  • เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง
  • พัฒนาทักษะสมองทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • พัฒนาทางด้านร่างกายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้นิ้วมือ
  • สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้นอกเวลาเรียนที่บ้าน
  • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Artec ประเทศญี่ปุ่น ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป

Additional Information

Weight 0.02 กก.
Dimensions 21 × 15 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

ชุดพับกระดาษท่องเที่ยวสวนสัตว์ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดพับกระดาษท่องเที่ยวสวนสัตว์ ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ รถบัส, แมลงเต่าทอง, เห็ด, เรือ, กระต่าย, หมูน้อย, ช้าง, สิงโต, ยีราฟ และม้าลาย เพื่อจำลองเป็นสัตว์หลากหลายชนิดในธรรมชาติที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน หรือในสวนสัตว์ จำลองสถานการณ์ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยรถหรือเรือ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านสมองและร่างกาย เพราะการพับกระดาษถือเป็นการควบคุมนิ้วมือของเด็กให้เคลื่อนไหวหรือขยับได้ดีมากยิ่งขึ้น ชุดพับกระดาษท่องเที่ยวสวนสัตว์ (Origami Craft Book 2 (Let's go to the zoo!))