ชุดบล็อกพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Relational Attribute Blocks)

1,570 ฿

รหัสสินค้า: 19522 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Product Features

  • พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงชั้นประถมศึกษา
  • สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
  • เรียนรู้การจำแนกแยกแยะสีต่างๆและรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ
  • แบ่งประเภทตามแบบต่างๆ เช่น ขนาด, ความหนา, สี หรือ รูปทรง
  • สร้างทักษะการใช้ความคิดเป็นกระบวนการด้วยการใช้เหตุผลและการใช้ความคิดแบบเป็นระบบ
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 10 ปี

Product Description

ชุดบล็อกพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เหมาะสำหรับการปลูกฝังความคิดแบบเป็นระบบตั้งแต่ยังเด็กผ่านกิจกรรมง่ายๆที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านการแนะนำโดยผู้ปกครอง

ในชุดจะประกอบไปด้วยบล็อก 60 ชิ้น จำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ รูปทรง 5 แบบ, ขนาด 2 ขนาด, สี 3 สี และความหนา 2 ความหนา โดยนำมาประยุกต์ใช้ทำเป็นกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น การจัดหมวดหมู่, การจำแนกแยกแยะสี/รูปทรง, ทักษะการคิดวิเคราะห์ (หารูปทรงที่หายไป), การแก้ปัญหา (ต่อบล็อกโดยให้เชื่อมต่อกันโดยที่บล็อกที่ต่อกันมีคุณลักษณะอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ต่างกัน) และอื่นๆอีกมากมาย

อุปกรณ์ในชุด

บล็อก 60 ชิ้น จำแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ รูปทรง 5 แบบ, ขนาด 2 ขนาด, สี 3 สี และความหนา 2 ความหนา มีถาดสำหรับเก็บบล็อกตามรูปทรง

ตัวอย่างกิจกรรม

แยกประเภทตามรูปทรง บล็อก-แยกประเภทตามรูปทรง สามารถให้เด็กลองแยกประเภทตามสี, ความหนา, ขนาด หรือ เอามาต่อเป็นรูปทรงตามจินตนาการได้