ชุดตรวจจับโลหะ (SC Metal Detector)

820 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดตรวจจับโลหะ เป็นชุดการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้ใช้สนุกสนานไปกับการค้นหาวัตถุที่เป็นโลหะควบคู่ไปกับการเรียนรู้สนามแม่เหล็กจากอุปกรณ์ภายในชุด ซึ่งประกอบด้วย แผงวงจรและขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดนั่นคือ แบตเตอรี่ไหลผ่าน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตรวจจับโลหะ สามารถปรับระดับของการตรวจสอบได้โดยการหมุนปุ่มปรับขึ้นลงโดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้า คือ การหมุนเปิดและปรับระดับการตรวจสอบเป็นการปล่อยกระแสเข้าไปในขดลวดแล้วจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น หากสนามแม่เหล็กดังกล่าวไปกระทบกับตัวนำไฟฟ้าหรือโลหะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและเกิดสนามแม่เหล็กใหม่ที่มีทิศทางตรงข้ามกับสนามแม่เหล็กเดิม ปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กนี้ทำให้เราทราบได้ว่ามีโลหะอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  สามารถตรวจจับโลหะที่มีขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ 3 ซม.เช่น แหวน ไปจนถึงโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่นกระป๋อง เป็นต้น นอกจากนี้ส่วนประกอบอื่นทำด้วยกระดาษเป็นส่วนมากจึงปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

อุปกรณ์ในชุด

  1. โครงด้ามจับ(1)                             5. เทปกาวสองหน้าแบบหนา(1)
  2. โครงสำหรับปิดครอบขดลวด(1)         6. เทปกาวสองหน้าแบบบาง(4)
  3. โครงฐานวางขดลวด(1)                   7. แผงวงจร(1)
  4. ที่ยึดแผงวงจร(1)                           8. คู่มือ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบเครื่องตรวจจับโลหะและนำมาทำกิจกรรมโดยตรวจหาวัตถุที่เป็นโลหะรอบๆตัว แล้วร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุที่เป็นโลหะ  รวมทั้งหลักการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะที่สามารถส่งเสียงร้องเมื่อเจอวัตถุที่เป็นโลหะได้  

วีดิโอ