ชุดประกอบแบบรูปเรขาคณิตพร้อมใบกิจกรรม (Skeleton Geo Set)

1,440 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ชุดประกอบแบบรูปเรขาคณิตพร้อมใบกิจกรรม สื่อการเรียนรู้เสริมสร้าง motor skill พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา
  • สามารถสร้างแบบรูปได้ทั้ง 2 3 มิติ แนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกับรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานแบบต่างๆ
  • ในชุดประกอบไปด้วยลูกบอลสีขาว 60 ลูก แขนต่อขนาด 3.3, 5.3, 6.9 ซม. อย่างละ 50 ชิ้น และแขนต่อขนาด 8.2, 10.5, 12.5 ซม. 30 ชิ้น แขนต่อแบบโค้ง 30 ชิ้น และ Activity card 2 หน้า จำนวน 20 แผ่น
  • Activity card มีทั้งตัวอย่างการสร้างรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ และแบบฝึกหัด
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไป
  • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ edx ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อการเรียนรู้คณิศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กๆรู้จักทางแก้ปัญหา ในชุดประกอบแบบรูปเรขาคณิตพร้อมใบกิจกรรมสามารถสร้างแบบรูปทางเรขาคณิตได้ทั้งแบบ 2 และ3 มิติ แนะนำให้เด็กๆรู้จักรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ เรียนรู้เรื่องมุม จุดยอด ด้าน หน้าตัด และฐาน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากอิสระในการสร้างรูปทรงแบบต่างๆตามจินตนาการได้ ในชุด มี 330 ชิ้น ประกอบไปด้วยลูกบอลสีขาว 60 ลูก และข้อต่อหลากสี หลายขนาดทั้งข้อต่อตรง และข้อต่อแบบโค้ง รวม 270 ชิ้น มาพร้อมกับ Activity card 2 หน้า จำนวน 20 แผ่น เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของเด็กๆ บรรจุมาในกล่องพลาสติกอย่างดี สามารถใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเล่นเองที่บ้านได้อย่างหลากหลายรูปแบบ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการต่อ การหยิบจับได้อีกด้วย เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 7 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

ลูกบอลสีขาว 60 ลูก แขนต่อขนาด 3.3, 5.3, 6.9 ซม. อย่างละ 50 ชิ้น และแขนต่อขนาด 8.2, 10.5, 12.5 ซม. 30 ชิ้น แขนต่อแบบโค้ง 30 ชิ้น และ Activity card 2 หน้า จำนวน 20 แผ่น

ตัวอย่างกิจกรรม

สร้างรูปทรงเรขาคณิต ทั้ง 2 และ 3 มิติ สร้างแบบรูปเพื่อเพื่อเรียนรู้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ (Pattern) เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม ฝึกคิดจากการสร้างรูปร่างที่แตกต่างกันจากจำนวนลูกกลม และข้อต่อที่เท่ากัน เรียนรู้เรื่องมุม