แบบจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (Solar System Model)

3,650 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Eisco
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

• แบบจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์จำนวน 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร์, ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน มีชื่อกำกับเป็นภาษาอังกฤษ
• แบบจำลองมีสีและขนาดที่สัมพันธ์แบบสัดส่วนกับของจริง
• ดวงอาทิตย์สามารถเปิดไฟได้ ใช่ร่วมกับถ่าน AA
• ฐานของแบบจำลองแสดงชื่อเดือนและมุมอะซีมุท
• มีคู่มือการทำกิจกรรม และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวง และแสดงตารางมุมการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ
• อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยแบบจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และคู่มือ
• ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาดาราศาตร์ในห้องเรียน ใช้ประดับตกแต่งบ้านและอาคาร รวมถึงเป็นของขวัญได้

 

แบบจำลองระบบสุริยะ ที่ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์จำนวน 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร์, ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน พร้อมชื่อกำกับเป็นภาษาอังกฤษ แบบจำลองมีสีและขนาดที่สัมพันธ์แบบสัดส่วนกับของจริง ฐานของแบบจำลองแสดงชื่อเดือนและมุมอะซีมุท สามารถใช้ในประกอบการเรียนการสอนในวิชาดาราศาสตร์ เรียนรู้การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ใช้ประกอบการอธิบายกฎของเคปเลอร์ได้

ดวงอาทิตย์สามารถเปิดไฟได้ ใช่ร่วมกับถ่าน  AA  มีคู่มือการทำกิจกรรม และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวงโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวง และแสดงตารางมุมการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ

อุปกรณ์ในชุด

แบบจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ(1), คู่มือ(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ใช้ในประกอบการเรียนการสอนในวิชาดาราศาสตร์ เรียนรู้การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ใช้ประกอบการอธิบายกฎของเคปเลอร์ได้