วงแหวนแบ่งกลุ่ม (Sorting Rings)

540 ฿

รหัสสินค้า: MA-L001 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 5 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: EDX
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สนุกกับเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง
  • ฝึกการแบ่งกลุ่มสิ่งของด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น สี ขนาด รูปทรง
  • เรียนรู้การสังเกตความเหมือนและความต่างของสิ่งของต่างๆ
  • สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้าน
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี

เรียนรู้การแบ่งกลุ่มสิ่งของ, สังเกตความเหมือนและความต่างของสิ่งต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มสิ่งของด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สี, ขนาด, รูปทรง, หรือคุณสมบัติอื่นๆที่กำหนดไว้หรือให้เด็กพิจารณาจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้และสามารถติดตัวนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

อุปกรณ์ในชุด

วงแหวนแบ่งกลุ่มสีเหลือง,น้ำเงิน,แดง อย่างละ 2 อัน

ตัวอย่างกิจกรรม

จัดกลุ่มสิ่งของด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สี, ขนาด, รูปทรง, หรือคุณสมบัติอื่นๆที่กำหนดไว้หรือให้เด็กพิจารณาจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์