ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้น (My Gears – Starter Set)

1,350 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้นเรียนรู้หลักการการทำงานพื้นฐานของเฟือง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์มากมาย
 • กิจกรรมการก่อสร้างที่หลากหลายสำหรับเด็กในการพัฒนาการแก้ปัญหาและทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
 • ใช้โมเดลเกียร์นี้เพื่อสอนเด็กๆ ว่าการกระทำและการออกแบบส่งผลต่อผลลัพธ์ พัฒนาความอยากรู้อยากเห็น ใส่ใจในรายละเอียด และความตั้งใจ
 • ปลูกฝังทักษะทางด้าน STEAM
 • สื่อการเรียนรู้ที่สามารถใช้ทำกิจกรรมได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
 • พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ช่วยในการหยิบจับ, สมาธิ, ความอดทน, กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นต้น
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้
 • ชิ้นส่วนทำจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย มีทั้งหมด 47 ชิ้น มาพร้อมคู่มือการประกอบกิจกรรม
 • สินค้าบรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่างดี จัดเก็บสะดวก
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป
 • สินค้าแบรนด์ edx education จากประเทศออสเตรเลีย มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ได้รับการยอมรับและใช้งานทางด้านการศึกษาอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา

Additional Information

Weight 0.6 กก.
Dimensions 24 × 24 × 6 เซนติเมตร

อุปกรณ์ในชุด

เฟืองเล็ก (4), เฟืองใหญ่ (2), ลูกบาศก์ (14), ลูกบาศก์คู่ (2), เพลา (2), ตัวรองรับ (8), ตัวยึด (6), ล้อ (4), ยาง (4) และกระดาน (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้นให้วิศวกรรุ่นเยาว์เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเฟือง โดยจะได้สร้างโมเดลสนุกๆ 10 แบบ ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือแนะนำการประกอบ 24 หน้า ง่ายต่อการปฏิบัติตาม โมเดลการก่อสร้างที่หลากหลายสำหรับเด็กเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่น นอกจากสนุกสนานแล้วยังได้ความรู้อีกด้วย ชุดฟันเฟืองระดับเริ่มต้น (My Gears - Starter Set)

วีดิโอ