โมเดลการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ (Sun, Earth & Moon Orbitor Model)

4,950 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Eisco
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

• โมเดลการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ สามารถแสดงการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน-กลางคืน การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม รวมไปถึงการเกิดฤดูกาลในแต่ละซีกโลก
• ดวงอาทิตย์สามารถเปิดไฟได้ ใช้ร่วมกับแบตเตอรี AA
• โลกและดวงจันทร์สามารถหมุนได้ ตำแหน่งของลูกโลกเอียง 23.5 องศาเสมือนจริง
• ฐานของโมเดลแสดงชื่อเดือนในหนึ่งปี พร้อมแสดงฤดูกาลของแต่ละซีกโลก
• เมื่อหมุนโมเดลไปยังเดือนต่าง ๆ ลูกโลกจะหมุนตามด้วย แสดงการเกิดฤดูกาลได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
• โมเดลขนาด 46 x 31 x 21 เซนติเมตร
•ในชุดประกอบด้วย โมเดลการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 1 ชุด คู่มือการทำกิจกรรม
•ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาดาราศาตร์ในห้องเรียน ใช้ประดับตกแต่งบ้านและอาคาร รวมถึงเป็นของขวัญได้

 

โมเดลการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ สามารถแสดงการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน-กลางคืน การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม รวมไปถึงการเกิดฤดูกาลในแต่ละซีกโลก ดวงอาทิตย์สามารถเปิดไฟได้เพื่อให้แสงสว่างแก่ดวงจันทร์ เพื่อแสดงการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม รวมถึงการเกิดกลางวัน – กลางคืนด้วย ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ AA  โลกและดวงจันทร์สามารถหมุนได้ ตำแหน่งของลูกโลกเอียง 23.5 องศาเสมือนจริง ฐานของโมเดลแสดงชื่อเดือนในหนึ่งปี พร้อมแสดงฤดูกาลของแต่ละซีกโลก มาพร้อมกับคู่มือการทำกิจกรรม 1 เล่ม

อุปกรณ์ในชุด

นชุดประกอบด้วย โมเดลการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 1 ชุด คู่มือการทำกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม

แสดงการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน-กลางคืน การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม รวมไปถึงการเกิดฤดูกาลในแต่ละซีกโลก ดวงอาทิตย์สามารถเปิดไฟได้เพื่อให้แสงสว่างแก่ดวงจันทร์ เพื่อแสดงการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม รวมถึงการเกิดกลางวัน – กลางคืน