แบบจำลองโครงสร้างฟัน (Tooth Structure Model)

2,550 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 4 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • แบบจำลองโครงสร้างฟัน แสดงโครงสร้างและเนื้อเยื่อรอบๆฟัน 1 ซี่ เช่น ตัวฟัน รากฟัน เนื้อฟัน เหงือก หลอดเลือด เส้นประสาท กระดูกขากรรไกร เป็นต้น
  • สำหรับเรียนรู้ส่วนประกอบและโครงสร้างฟัน รวมทั้งเส้นประสาทรอบๆ เพื่อให้รู้จักร่างกายตนเองและสามารถดูแลได้อย่างถูกวิธี
  • กรอบไม้ที่เป็นฐานขนาดประมาณ 46 x 50 cm ตัวแบบจำลองฟันขนาดประมาณ 20 x 31 x 10 cm เพนท์สีสวยงาม มองเห็นรายละเอียดแต่ละอวัยวะชัดเจน
  • มีหมายเลขกำกับแต่ละส่วนบนแบบจำลอง พร้อมมีชื่อเรียกแต่ละส่วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสกรีนบนกรอบไม้
  • สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ในบทเรียน หรือใช้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลา

แบบจำลองโครงสร้างฟันขนาดประมาณ 46 x 50 x 10 cm รวมกรอบไม้ แสดงโครงสร้างฟันทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะรอบๆฟัน 1 ซี่ เช่น ตัวฟัน รากฟัน เนื้อฟัน เคลือบฟัน เหงือก หลอดเลือด เส้นประสาท กระดูกขากรรไกร เป็นต้น แสดงด้วยสีเสมือนจริง มองเห็นรายละเอียดชัดเจนมีตัวเลขกำกับแต่ละส่วน พร้อมมีชื่อเรียกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สกรีนบนกรอบไม้ กรอบไม้สามารถแขวนบนผนังได้
เพื่อเรียนรู้ส่วนประกอบของฟัน เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ร่างกายตนเอง สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

อุปกรณ์ในชุด

แบบจำลองโครงสร้างฟัน 1 ชุด

ตัวอย่างกิจกรรม

แบบจำลองโครงสร้างฟันขนาดประมาณ 46 x 50 x 10 cm รวมกรอบไม้ แสดงโครงสร้างฟันทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะรอบๆฟัน 1 ซี่  เช่น ตัวฟัน รากฟัน เนื้อฟัน เคลือบฟัน เหงือก หลอดเลือด เส้นประสาท กระดูกขากรรไกร เป็นต้น แสดงด้วยสีเสมือนจริง มองเห็นรายละเอียดชัดเจนมีตัวเลขกำกับแต่ละส่วน พร้อมมีชื่อเรียกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สกรีนบนกรอบไม้ กรอบไม้สามารถแขวนบนผนังได้ เพื่อเรียนรู้ส่วนประกอบของฟัน เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ร่างกายตนเอง สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้