จำนวนนับสี่เหลี่ยมโปร่งแสง (Translucent Color Tiles)

650 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สื่อการเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งเรื่องจำนวน (Number), การนับ (Counting), แบบรูปและความสัมพันธ์ (Pattern), เศษส่วน (Fraction), การวัด (Measurement), พื้นที่และเส้นรอบรูป (Area&Periment), ความน่าจะเป็น (Proability), ความสมมาตร (Symmetry) อีกทั้งยังสามารถสร้างรูปได้ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • อุปกรณ์เป็นแบบโปร่งแสง สามารถเล่นร่วมกับกล่องแสงเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ และเรียนรู้เรื่องการผสมแสงสีได้อีกด้วย
 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับ (Fine Motor Skills) และการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตาจากการนับ การแบ่งกลุ่ม หรือรูปแบบการเล่นแบบอื่น
 • สามารถนำไปประกอบกิจกรรมกับสื่อการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ได้
 • เด็กๆ สามารถเล่นคนเดียวหรือทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสนุกสนานได้
 • อุปกรณ์ทำจากวัสดุคุณภาพดี สีสันสดใสสวยงาม ไม่มีเหลี่ยมคม ปลอภัยสำหรับเด็ก
 • แผ่นจำนวนนับสี่เหลี่ยมโปร่งแสงบรรจุมาในกล่องพลาสติกมีหูหิ้วอย่างดี ง่ายต่อการจัดเก็บและพกพาไปเล่นนอกสถานที่
 • เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทั้งหมด 4 สี ขนาด 25×25 มม. หนา 3 มม.จำนวนรวม 120 ชิ้น เล่นง่ายหยิบจับถนัดมือ
 • เหมาะสำหรับเด็กๆ อายุ 3 ปีขึ้นไป
 • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ edx education ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก
 • ประกอบด้วย แผ่นจำนวนนับสี่เหลี่ยมโปร่งแสง ขนาด 25 มม. สีแดง 30 ชิ้น, สีเหลือง 30 ชิ้น, สีเขียว 30 ชิ้น, สีน้ำเงิน 30 ชิ้น, คู่มือแนะนำการทำกิจกรรม บรรจุมาในกล่องพลาสติกมีหูหิ้ว

Additional Information

อุปกรณ์ในชุด

แผ่นจำนวนนับสี่เหลี่ยมโปร่งแสง ขนาด 25 มม. สีแดง 30 ชิ้น, สีเหลือง 30 ชิ้น, สีเขียว 30 ชิ้น, สีน้ำเงิน 30 ชิ้น, คู่มือแนะนำการทำกิจกรรม บรรจุมาในกล่องพลาสติกมีหูหิ้ว

ตัวอย่างกิจกรรม

สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ทั้งเรื่องจำนวน การนับเลข การบวก ลบ คูณ หาร แบบรูป เศษส่วน ความน่าจะเป็น การวัด และรูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น นอกจากนี้คุณครูผู้สอน ผู้ใช้งานสามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้อีกด้วย Color Tiles เป็นแบบโปร่งแสงสามารถใช้งานร่วมกับกล่องแสงเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และเรียนรู้เรื่องการผสมแสงสีได้ ตัวอย่างการเรียนรู้
 • การนับ (Counting)
 • การบวก (Addition)
 • การแบ่งกลุ่ม (Sorting)
 • สร้างแบบรูปและความสัมพันธ์ (Pattern)
 • เศษส่วน (Fraction) เช่น เข้าใจความหมายของเศษส่วนโดยใช้ color tiles สร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีสีแดง 1 ส่วน และสีน้ำเงิน 3 ส่วน
 • ความน่าจะเป็น (Probability) สามารถนำ color tiles มาสุ่มหยิบจับเพื่อหาความน่าจะเป็น แล้วจดบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ
 • การวัด (Measuring) และการคำนวณหาเส้นรอบรูปและพื้นที่ของรูปร่าง (Perimeter & Area)
 • รูปสมมาตร (Symmetry)
 • ประกอบตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Creating Designs)