ชุดทดลองและเรียนรู้การเกิดภูเขาไฟ

1,520 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับออกแบบและสร้างภูเขาไฟหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการ แล้วนำไปทดลองภูเขา
ไฟระเบิดรูปแบบต่างๆกัน จากปฏิกิริยาเคมีอย่างง่าย เรียนรู้เกี่ยวกับกำเนิดภูเขาไฟ, การระเบิดของภูเขาไฟ, แนววงแหวนแห่งไฟของโลก, ลาวาภูเขาไฟ และผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟ พร้อมสอดแทรกความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นในการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย 13 กิจกรรมการทดลองในชุด เช่น
– การเกิดปฏิกิริยาเคมี
– ทาสีภูเขาไฟ
– การระเบิดของภูเขาไฟ
– ภูเขาไฟผงซักฟอก
– การไหลและเย็นตัวของลาวา
– ลาวาแสนสนุก
– เครื่องดับไฟ

  • สนุกสนานกับการออกแบบและสร้างภูเขาไฟจำลองแล้วนำไปทดลองการระเบิดของภูเขาไฟรูปแบบต่างๆ พร้อมเอฟเฟคแสงและเสียง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ STEM Education
  • ประกอบด้วย 13 การทดลองที่เข้าใจง่าย เห็นผลการทดลองชัดเจน มีคู่มือประกอบการทดลอง พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้หลักการของปฏิกิริยาเคมีอย่างง่ายในการทดลองพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเบื้องต้น เป็นพื้นฐานการเรียนรู้และทดลองทางวิทยาศาสตร์
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

ฐานภูเขาไฟ(1) , ภูเขาไฟครึ่งซีก 2 ชิ้น(1), แว่นตาป้องกันสารเคมี(1), กระบอกฉีด(1), สายยาง(1), คอลัมทรงกระบอก(1), ฐานวางคอลัม(1), ช้อนตวง(1), ถ้วยตวง(1), ฟองน้ำ(1), พู่กัน(1), สีน้ำ (สีขาว, สีน้ำเงิน, สีเหลือง, สีแดง)(1), สีผสมอาหาร(สีแดง)(1), กรดซิตริก(C6H8O7)(1), โซเดียมไบคาร์บอเนต(NaHCO3)(1), คู่มือ(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

- การเกิดปฏิกิริยาเคมี - ทาสีภูเขาไฟ - การระเบิดของภูเขาไฟ - ภูเขาไฟผงซักฟอก - การไหลและเย็นตัวของลาวา - ลาวาแสนสนุก - เครื่องดับไฟ