ชุดนาฬิกาแดด (World Time Sundial)

420 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ชุดนาฬิกาแดด ใช้ในการอ่านค่าเวลาจากแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้อ่านค่าเวลาได้ทุกที่บนโลก
  • เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้งานนาฬิกาแดด ซึ่งเป็นต้นแบบเครื่องมือบอกเวลาของมนุษย์ เรียนรู้การหมุนของโลก, เส้นทางเดินของดวงอาทิตย์และการเกิดเงา
  • ขนาด 16 x 10 เซนติเมตร เมื่อประกอบแล้ว
  • ภายในชุดประกอบด้วย ชุดนาฬิกาแดด 1 ชุดพร้อมคู่มือการประกอบพร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Time Zone
  • ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Artec ประเทศญี่ปุ่น ผู้มีชื่อเสียงทางด้านสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ชุดนาฬิกาแดดที่สามารถบอกเวลาได้ทั่วโลก ภายในชุดประกอบด้วย สติกเกอร์บอกเส้นแวงและเวลา, แผ่นพลาสติกรับแสง, พลาสติกครึ่งวงกลมกำหนดละติจูด, ฐานตั้ง, แกนเหล็ก, และเข็มทิศ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เครื่องมือบอกเวลาของมนุษย์สมัยโบราณ ศึกษาเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ อีกทั้งได้เรียนรู้เรื่องของแสงและเงาซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการสอนทั้งในและนอกเวลาเรียน

อุปกรณ์ในชุด

ประกอบด้วย สติกเกอร์บอกเส้นแวงและเวลา, แผ่นพลาสติกรับแสง, พลาสติกครึ่งวงกลมกำหนดละติจูด, ฐานตั้ง, แกนเหล็ก, และเข็มทิศ

ตัวอย่างกิจกรรม

กำหนดตำแหน่งละติจูดของผู้สังเกต หันน็อตปลายแหลมหันไปทางทิศเหนือ อ่านค่าเวลาจากเงาที่ตกกระทบลงบนแผ่นรับแสง