เทอร์โมมิเตอร์กาลิเลโอ (Galileo thermometer) – 13 balls (10)

19/02/2022 admin_sci4kid

Leave Comment