กล่องดูแมลง 2 ทางกำลังขยาย 4 เท่า (4x Two Way Bug Viewer)

460 ฿

รหัสสินค้า: ET-BL201 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 5 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดฝึกทักษะสำหรับเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจและสังเกตลักษณะภายนอกของพืชและสัตว์ เช่น แมลงปอ  ดักแด้ เกสรดอกไม้ เป็นต้น สามารถส่องได้ 2ทาง คือด้านบนและด้านข้าง ทำให้เห็นลักษณะของพืชและสัตว์ได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านหลังและท้อง ด้วยกำลังขยายถึง 4 เท่าสำหรับการดูด้านข้างและ 6 เท่า สำหรับการดูด้านบน เหมาะสำหรับใช้เป็นชุดอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ให้เด็กได้ฝึกสำรวจ สังเกต และเสริมสร้างจินตนาการซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปลอดภัย ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

  1. กล่องดูแมลง 2 ทางกำลังขยาย 4 เท่า (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

“นักสำรวจตัวน้อย”  ออกสำรวจธรรมชาติ  แล้วนำสิ่งที่สำรวจเจอมาส่องดูด้วยกล่องส่องแมลง 2 ทาง เช่น
  • ส่องดูลักษณะภายนอกของแมลง
  • ดูตัวอ่อนและดักแด้ของแมลง
  • ดูเกสรดอกไม้
  • ดูลักษณะของใบไม้ ,ต้นหญ้า
  แล้วฝึกเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต !!