ชุดเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย (Simple Water Filter)

635 ฿

รหัสสินค้า: 9002 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,
เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการทดลองที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสสารที่ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำและการแยกสารตามขนาดอนุภาค ซึ่งเป็นการกรองน้ำโดยใช้หิน ดิน ทราย เด็กจะสนุกสนานไปกับการสร้างเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยการใช้กรวดกรอง,  ทรายกรอง , คาร์บอน และเรซินใยกรอง แล้วทดลองใช้เครื่องกรองน้ำที่สร้างขึ้นในการกรองน้ำจริง เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ และวางแผน เปรียบเทียบการทดลองด้วยตนเอง เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

1.กล่องพลาสติก (1) 2. ข้อต่อ (1) 3. ท่อพลาสติก (1) 4.เรซินใยกรอง (1)5.กรวดกรอง (1) 6. ทรายกรอง (1) 7. คาร์บอน(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

สร้างเครื่องกรองน้ำโดยใช้ กรวดกรอง, ทรายกรอง , คาร์บอน และเรซินใยกรอง ด้วยตนเอง !! พร้อมสืบค้นหลักการของเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย แล้วนำเครื่องกรองน้ำไปใช้งานจริง โดยกรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือน้ำที่ปนเปื้อนเศษหิน ดิน ทราย แล้วเปรียบเทียบลักษณะของน้ำก่อนและหลังการทดลอง