เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม (Anemometer/weather Vane kit)

790 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของลมที่เด็กจะได้ประกอบเครื่องมือด้วยตนเองตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วนำไปทดลองวัดความเร็วและทิศทางของลม พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานและหลักการของเครื่องวัดดังกล่าว เป็นการฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ตามแนวทางแบบ STEM education เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

1.แผ่นสเกล(1)                                 2. อะนิโมมิเตอร์แบบลูกถ้วย(1)          3. ฐานตั้งพร้อมแสดงทิศทาง(1)     4. อะนิโมมิเตอร์แบบแผ่นกระดก(1)  5. ลูกศร(1)                                       6. แท่งเหล็กส่วน (1)                        7.แท่งเหล็กส่วน B(1)      

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบเครื่องวัดความเร็วและทิศทางลมตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วนำไปทดลองวัดค่า พร้อมสังเกตรูปร่างลักษณะของเครื่องวัดที่สัมพันธ์กับการทำงาน แล้วค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่อง !!