หุ่นยนต์คลื่นวิทยุ (RC Cube)

980 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

หุ่นยนต์ที่อาศัยหลักการของมอเตอร์และใช้คลื่นวิทยุบังคับในการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ เด็กจะสนุกสนานไปกับการประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเองจากวัสดุที่ปลอดภัย พร้อมฝึกต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อสายไฟอย่างง่าย แล้วนำไปทำกิจกรรมโดยใช้เครื่องบังคับเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยคลื่นวิทยุ  เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นวิทยุ, การเปลี่ยนรูปพลังงาน, การทำงานของมอเตอร์, วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายและหลักการโดยรวมของหุ่นยนต์บังคับวิทยุ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

  1. เครื่องบังคับ(1)          4. ตัวถังรถ (ส่วนล่าง)(1)    7. แผงวงจร(1)
  2. ตัวถังรถ (ส่วนบน)(1) 5. ฐานแบตเตอรี่(1)  8. เทปสองหน้า (บาง)(5)
  3. กล่องมอเตอร์(1)        6. ท่อยาง(1)             9. เทปสองหน้า (หนา)(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบหุ่นยนต์ตามคำแนะนำในคู่มือ ต่อสายไฟจากแผ่นวงจรเข้ากับแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย แล้วนำมาทำกิจกรรมโดยใช้เครื่องบังคับ บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ กิจกรรมอื่นๆ
  • กิจกรรมเรียนรู้เครื่องบังคับ
  • กิจกรรมมอเตอร์ควบคุม
  • กิจกรรมคลื่นวิทยุ

วีดิโอ