เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ 7 V (AT Hand Crank Generator 7 V)

535 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ ที่สามารถสร้างไฟฟ้ากระแสตรงได้สูงสุด   7  V เพียงแค่หมุนด้ามจับบนตัวอุปกรณ์   หากหมุนด้ามจับไปอีกด้านหนึ่งจะได้ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กระแสไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดกระแส และทิศทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์และการทดลองทางไฟฟ้าอื่นๆได้อย่างหลากหลาย เช่น ต่อวงจรเข้ากับหลอด LED , กริ่งเสียง, มอเตอร์ใบพัด, ใช้งานร่วมกับรถพลังงานไฟฟ้า , ขดลวดเหนี่ยวนำ และอุปกรณ์สำหรับทดลองสนามแม่เหล็ก เป็นต้น

อุปกรณ์ในชุด

  1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือ 7 v พร้อมสายไฟปากหนีบ (1)
  2. 2. คู่มือ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือถือกับอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อดูทิศทางการไหลของกระแส เช่น มอเตอร์ใบพัด เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สายไฟปากหนีบที่มีมาในชุด ทดลองหมุนด้ามจับไปด้านในด้านหนึ่ง สังเกตทิศทางการหมุนของใบพัด เปลี่ยนทิศทางการหมุนด้ามจับ จะเห็นว่าใบพัดหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับครั้งแรก  เป็นทิศทางการไหลของกระแสที่ตรงข้ามกันนั่นเอง