รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน (Energy Conversion Car Set)

1,050 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดการเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงาน ที่ผู้ใช้จะได้ประกอบรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะสมจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนด้วยตนเอง พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง เก็บสะสม และการใช้พลังงานไฟฟ้า, การประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้า, แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้าจากการหมุนปั่น, การทำงานของกลไกเฟือง,  การเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า , ตัวเก็บประจุ , การเชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น, แผงวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น, การเคลื่อนที่, กลไกการทำงานของรถจำลอง และการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยภายในชุดมี Activity Book สีสันสดใส เข้าใจง่ายมีตัวอย่างกิจกรรมและสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน (1)
 2. มอเตอร์ (1)
 3. หลอดไฟ (1)
 4. หลอด LED (1)
 5. แผงวงจรพร้อมตัวเก็บประจุ (1)
 6. โครงรถพลาสติก (1)
 7. แกนล้อ (2)
 8. ตัวยึดมอเตอร์ (1)
 9. ล้อรถ (3)
 10. ล้อเฟือง (1)
 11. คู่มือ (1)
   

ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนต่อเข้ากับหลอด LED  หมุนจนหลอดไฟติด แล้วสังเกตกลไกเฟืองภายในเครื่องกำเนิดไฟ ฟ้ามือหมุน นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เราสามารถนำความรู้เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงานงานจากชุดรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนนี้ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้รถเคลื่อนที่ และเพื่อศึกษาความรู้อื่นๆได้อีกหลากหลายกิจกรรม ทั้ง
 • กิจกรรมพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุน
 • กิจกรรมพลังงานไฟฟ้ากับหลอดไฟ
 • กิจกรรมพลังงานไฟฟ้ากับหลอด LED
 • กิจกรรมพลังงานไฟฟ้ากับจานสีมอเตอร์
 • กิจกรรมเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • กิจกรรมการสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ
 • กิจกรรมการเปลี่ยนรูปพลังงาน และ
 • กิจกรรมรถพลังงานกล

วีดิโอ