ชุดทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมี (AT Volta Cell Experiment Kit)

565 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์สำหรับทดลองเรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ประกอบไปด้วยแผ่นขั้วไฟฟ้าทองแดง ,สังกะสี   และสารละลาย Electrolyte ซึ่งเมื่อทำการทดลองจะเกิดปฏิกิริยาเคมี แล้วปล่อยอิเล็กตรอนออกมา และเกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี , เซลล์ไฟฟ้าเคมี , ขั้วไฟฟ้า , การเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และสมบัติของสาร เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุด

  1. ภาชนะทรงกระบอกแบบโปร่งใส (1) 5. แผ่นขั้วไฟฟ้าทองแดง(1)
  2. ฝาปิดภาชนะ(1)                         6. แผ่นขั้วไฟฟ้าสังกะสี(1)
  3. สปริง (2)                                  7. คู่มือ(1)
  4. วงจรดนตรีอิเล็กทรอนิกส์(1)

ตัวอย่างกิจกรรม

ประกอบอุปกรณ์สำหรับการทดลองตามคำแนะนำในคู่มือ แล้วใส่สารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไปในภาชนะ หากเกิดปฏิกิริยาจะเกิดเสียงที่แผงวงจรดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมศึกษาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี !!

วีดิโอ