ชุดทดลองสโตรโบสโคป (Economy Stroboscope)

680 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 8 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Artec
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สโตรโบสโคปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดรอบการเคลื่อนที่หรือการหมุนของวัตถุ โดยการใช้แสงไฟกระพริบจากหลอด LED  9 หลอดที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง ทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นวัตถุเคลื่อนที่ช้าลง , หยุดนิ่ง หรือ หมุนตรงข้ามกับทิศทางจริง  สโตรโบสโคปสามารถวัดรอบการหมุนของวัตถุได้สูงสุดถึง 255 รอบต่อวินาที สามารถหมุนปรับความถี่ของไฟกระพริบได้ และมีตัวเลขแสดงรอบการหมุนที่วัดได้ ณ ขณะนั้น ภายในชุดมีคู่มือพร้อมตัวอย่างกิจกรรม และสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องสโตรโบสโคป เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลา

อุปกรณ์ในชุด

  1. สโตรโบสโคป (1)
  2. คู่มือ (1)

ตัวอย่างกิจกรรม

นำสโตรโบสโคปไปทดลองสังเกตการหมุนของพัดลม โดยใช้ถ่าน AA 1.5 v 4 ก้อน  หันหลอด LED 9 หลอด เข้าหาพัดลม ปรับความถี่ของไฟกระพริบ แล้วสังเกตความเร็วและลักษณะการหมุนของพัดลม !!   หรือเปลี่ยนวัตถุที่สังเกตเป็นอย่างอื่น เช่น การแกว่งของลูกตุ้ม หรือวัตถุที่มีการหมุนหรือเคลื่อนที่