เลนส์เว้ามีขาตั้ง Ø 90 มม. (Biconcave Lens 90 mm)

460 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เลนส์เว้ามีขาตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร เป็นเลนส์เว้าสองหน้า ใช้ศึกษา เรียนรู้ และทำการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะการเกิดภาพของเลนส์เว้า
  • ใช้งานง่าย มีขาตั้ง สีสันสดใสสวยงาม
  • สามารถใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน หรือสามารถใช้ทดลองที่บ้านได้
  • เหมาะสำหรับเด็กๆ อายุ 6 ปีขึ้นไป
  • สินค้าแบรนด์ EDU-TOYS มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
  • อุปกรณ์ในชุดประกอบไปด้วย เลนส์เว้ามีขาตั้ง Ø 90 มม. 1 ชิ้น
  • ข้อควรระวังในการใช้งาน ไม่ควรใช้ส่องดวงอาทิตย์โดยตรง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

เลนส์เว้า มีลักษณะขอบหนา ตรงกลางของเลนส์บาง การทำงานของเลนส์เว้าจะอาศัยหลักการหักเหของแสง แต่จะมีคุณสมบัติกระจายแสงได้ดี ซึ่งภาพที่ได้จากเลนส์เว้าจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ตำแหน่งของภาพอาจอยู่ด้านหน้าเลนส์หรือหลังเลนส์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับเลนส์ จากคุณสมบัติของเลนส์เว้าสามารถนำไปสร้างอุปกรณ์ได้ต่างๆ มากมาย เช่น แว่นสายตาสำหรับคนสายตาสั้น เลนส์กล้องถ่ายรูป เครื่องฉายภาพ กล้องโทรทัศน์ หรือกล้องส่องทางไกล เป็นต้น

อุปกรณ์ในชุด

เลนส์เว้ามีขาตั้ง Ø 90 มม. 1 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

เลนส์เว้า มีลักษณะขอบหนา ตรงกลางของเลนส์บาง การทำงานของเลนส์เว้าจะอาศัยหลักการหักเหของแสง แต่จะมีคุณสมบัติกระจายแสงได้ดี ซึ่งภาพที่ได้จากเลนส์เว้าจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ตำแหน่งของภาพอาจอยู่ด้านหน้าเลนส์หรือหลังเลนส์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับเลนส์