เลนส์นูนมีขาตั้ง Ø 90 มม. (Biconvex Lens 90 mm)

460 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 6 ปีขึ้นไป
แบรนด์สินค้า: Edu-toy
ประเภทสินค้า: ชุดการทดลองแบบ hand-on

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เลนส์นูนมีขาตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร เป็นเลนส์นูนสองหน้า ใช้ศึกษา เรียนรู้ และทำการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะการเกิดภาพของเลนส์นูน
  • ใช้งานง่าย มีขาตั้ง สีสันสดใสสวยงาม
  • สามารถใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน หรือสามารถใช้ทดลองที่บ้านได้
  • เหมาะสำหรับเด็กๆ อายุ 6 ปีขึ้นไป
  • สินค้าแบรนด์ EDU-TOYS มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
  • อุปกรณ์ในชุดประกอบไปด้วย เลนส์นูนมีขาตั้ง Ø 90 มม. 1 ชิ้น
  • ข้อควรระวังในการใช้งาน ไม่ควรใช้ส่องดวงอาทิตย์โดยตรง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

เลนส์นูน มีลักษณะขอบบาง และตรงกลางกลางหนา เลนส์นูนมีคุณสมบัติรวมแสงภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ และตำแหน่งภาพเสมือนเกิดหน้าเลนส์ แต่ภาพที่ได้จากเลนส์นูนอาจเป็นภาพจริงหัวกลับหรือภาพเสมือนหัวตั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับเลนส์ จากคุณสมบัติของเลนส์นูนสามารถนำไปสร้างเป็นอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ได้ เช่น แว่นขยาย แว่นตาสำหรับคนสายตายาว กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น

อุปกรณ์ในชุด

เลนส์นูนมีขาตั้ง Ø 90 มม. 1 ชิ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

เลนส์นูน มีลักษณะขอบบาง และตรงกลางกลางหนา เลนส์นูนมีคุณสมบัติรวมแสงภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ และตำแหน่งภาพเสมือนเกิดหน้าเลนส์ แต่ภาพที่ได้จากเลนส์นูนอาจเป็นภาพจริงหัวกลับหรือภาพเสมือนหัวตั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับเลนส์