หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและจุดฝังเข็ม (Body Model with Extraordinary Points of China)

3,350 ฿

เหมาะสำหรับเด็กอายุ: 12 ปีขึ้นไป
ประเภทสินค้า: แบบจำลอง

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและจุดฝังเข็ม สำหรับเรียนรู้เรื่อกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย และจุดฝังเข็มในทางแพทย์แผนจีน
  • มีคู่มือภาษาไทยและภาษาจีน
  • เหมาะสำหรับใช้เรียนกายวิภาคมนุษย์ และบุคคลทั่วไปใช้ศึกษาศาสตร์ทางแพทย์แผนจีน
  • หุ่นจำลองตั้งบนฐานพลาสติก ความสูงรวมฐานประมาณ 83 cm

อุปกรณ์ในชุด

หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและจุดฝังเข็ม (1), คู่มือ (1)